Přechod na „evropské kredity“ se nevyhnul potížím

10. 11. 2005 | | Nezařazené

Do nového studijní plánu E přijímaly studenty zatím tři fakulty. V nabídce předmětů chyběly především jazykové kurzy. Do European Credit Transfer System zatím přešly Fakulty podnikohospodářská, národohospodářská a managementu v Jindřichově Hradci. Ty ostatní, Fakulta financí a účetnictví, mezinárodních vztahů a informatiky a statistiky, plánují přechod na „evropské kredity“ od příštího roku.

Do nového studijní plánu E přijímaly studenty zatím tři fakulty. V nabídce předmětů chyběly především jazykové kurzy.

Do European Credit Transfer System (ECTS) zatím přešly Fakulty podnikohospodářská (FPH), národohospodářská (FNH) a managementu (FM) v Jindřichově Hradci. Ty ostatní, Fakulta financí a účetnictví, mezinárodních vztahů a informatiky a statistiky, plánují přechod na „evropské kredity“ od příštího roku.

Největší změny provedli podnikohospodáři: podle „éčka“ studují od zimního semestru nově přijatí studenti – bakaláři i navazující magistři, včetně převedených z bakalářského studia. Stávající studenti mohou za určitých podmínek požádat o převedení do nového studijního plánu E.

Fakulta národohospodářská přijímala do ECTS jen na bakalářský stupeň, navazující magistři budou moci přestoupit až od příštího akademického roku. Na Fakultě managementu byli na studijní plán E připraveni před rokem, vyučovali již podle něj, takže i loňské prváky pouze převedli.

Nejdůležitější změny, které nový studijní plán přináší, spočívají například v ukončení každého předmětu zkouškou, klasifikaci A až F, zrušení souborných a bakalářských zkoušek.

Fakulty se na ECTS připravují

„Věříme, že ostatní fakulty přejdou do ECTS od příštího akademického roku,“ říká docent Tomáš Kubálek, proděkan pro pedagogiku a informatizaci FPH.

„Jedná se nám mimo jiné o studenty v ECTS na navazujícím magisterském stupni, kteří chtějí studovat vedlejší specializaci na jiné než na naší fakultě,“ doplňuje Kubálek. Jeho fakulta zatím nabízí deset vlastních „vedlejšek“ a čtyři z ostatních fakult: dvě z FIS (Informatika v ekonomii a Kvantitativní metody v managementu), po jedné z FMV (Obchodní podnikání) a z FNH (Novodobé hospodářské dějiny). Studentům, kteří mají zájem o jiné než vybrané vedlejší specializace, tak nezbývá než čekat.

K zavedení ECTS od příštího akademického roku se ale staví FFÚ, FMVFIS pozitivně. Již pro tento rok museli do „éčka“ přetransformovat předměty, které vyučují pro studenty FPH nebo FNH.

Fakulta mezinárodních vztahů připravuje v rámci změn i nové obory. „Podali jsme žádost o akreditaci dvou nových bakalářských programů: Politologie a Mezinárodní studia – diplomacie,“ vysvětluje Jiří Zeman, proděkan pro pedagogiku na FMV. „Ostatní obory transformujeme tak, abychom je mohli vyučovat v ECTS,“ doplňuje Zeman.

„Naše fakulta se na přechod do ECTS také připravuje,“ potvrzuje docentka Marie Míková, proděkanka na FFÚ. „Obdobná situace je i u nás,“ doplňuje profesor Richard Hindls, děkan FIS.

Málo jazykových kurzů

Rozsáhlé změny se zatím obešly bez závažnějších komplikací, s výjimkou zápisu jazykových kurzů. Řada nově přijatých studentů poukazovala na to, že se při registracích nedostávalo „dokonce ani základních kurzů“. A ti, kteří si chtěli zapsat vyšší úrovně jazyků, neměli takovou možnost vůbec, protože tyto kurzy nebyly v ECTS vypsány. „O tomto problému víme,“ přiznává Miroslav Svoboda, proděkan pro pedagogiku na FNH. „Snažili jsme se jej řešit s katedrami jazyků.“

V prvním semestru musí mít student splněno celkově alespoň čtrnáct evropských kreditů, ve dvou po sobě jdoucích semestrech pak 42 kreditů. Čtyři semestry prvního jazyka a dva semestry druhého lze navíc studovat kdykoli během bakalářského studia. „I bez tří kreditů za každý jazyk se dají požadované podmínky bez větších problémů splnit, “ uklidňuje proděkan Kubálek ty, kterým se nepovedlo zapsat si ani jeden jazyk.

Spor o výuku ekonomie trvá

Komplikací, která provází realizaci ECTS od samého počátku a která nedále přetrvává, je spor mezi Podnikohospodářskou a Národohospodářkou fakultou: obě fakulty vyučují základní ekonomické kurzy po svém. Nedohodly se totiž na výuce kurzu jednosemestrálního kurzu Ekonomická propedeutika, který se skládá například z úvodu do hospodářské politiky nebo ze základů ekonomie.

„Základy ekonomie se podle nás překrývají s Ekonomií 1 a my chceme duplicitám zabránit,“ tvrdí proděkan FPH Kubálek. Jeho fakulta se proto rozhodla učit pouze Hospodářskou politiku, která je ohodnocena čtyřmi evropskými kredity stejně jako Ekonomická propedeutika.

„Důvody, proč si Fakulta podnikohospodářská učí tento předmět po svém, mi nejsou zcela jasné,“ reaguje na stejnou otázku proděkan Svoboda. Jestli zbývající tři fakulty „převezmou“ v ECTS výuku těchto předmětů od FPHFNH, bude záležet na nich. „Jsme schopni a ochotni zajistit výuku Ekonomické propedeutiky pro všechny fakulty,“ tvrdí Svoboda.

Mohlo by vás zajímat: