Předměty, které vás naučí investovat

9. 2. 2021 | | Studentský život 14-11_Sylabus-vs-realita

Někteří studenti si „volitelňáky“ vybírají podle kritéria čím méně práce, tím lépe. Proč si ale konečně nevybrat něco zajímavého a zároveň užitečného? Zápisy již čile probíhají a změny je možné dělat i v prvním týdnu výuky. Připravili jsme pro vás několik předmětů o investování, které vás naučí praktickým dovednostem. 

Kvantitativní řízení portfolia aktiv 1BP439 

Předmět je, stejně tak jako většina níže zmíněných, primárně povinný předmět pro navazující magisterské studium na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ). Obsah se týká hlavně kvantitativního přístupu k investování a teorie financí. Podle informací v sylabu se na přednáškách doslechnete o nejrůznějších obchodních strategiích. Předmět slibuje i ukázky investování do akcií, dluhopisů, měn a komodit na konkrétních příkladech. Po absolvování průběžného a závěrečného testu, které jsou doplněny prezentací, za něj získáte tři kredity. 

Finanční deriváty (v angličtině) 1BP426 

Pokud se chcete dozvědět, co přesně znamenají pojmy jako opce, futures a forwardy, tento předmět je pro vás jako dělaný. Kromě jednotlivých základních finančních derivátů přednášky obsahují i modelování cen akcií nebo směnných kurzů a stručně vás seznámí i se speciálními deriváty jako jsou například deriváty energetické. Body můžete získat na semestrální práci a dále na průběžném a závěrečném testu. Předmět je také skvělou volbou pro ty, kteří chtějí vyjet na Erasmus. Vyučuje se totiž v angličtině, díky čemuž můžete získat deset bodů do přihlášky. 

Finanční deriváty II. (v angličtině) 1BP451 (v LS 2020/21 se nevypsal)

Předmět obsahově navazuje na Finanční deriváty I. a naučí vás základní principy obchodování, zajišťování a oceňování různých derivátů. Přednášky se také zaměří na kvantifikaci rizik derivátů. Stejně jako u předchozího předmětu potřebujete na jeho dokončení získat body ze seminární práce a průběžného i závěrečného testu. 

Oceňování derivátů 1BP434 

Hedging je další investiční pojem, který se vám bude snažit objasnit tento tříkreditový předmět. Mimoto vás čekají základní oceňovací postupy a modely, které se naučíte aplikovat na vybrané deriváty a seznámíte se se současnými trendy v oceňování derivátů. K zakončení předmětu je nutné se připravit na průběžný a závěrečný test. 

Mezinárodní finanční trhy 1BP425 

Dalším kurzem, kterým si zároveň procvičíte angličtinu, jsou Mezinárodní finanční trhy. Věnuje se hlavně investičním a zajišťovacím strategiím na mezinárodní úrovni. Podle sylabu předmětu budete  po úspěšném absolvování schopni navrhnout portfoliové investiční strategie nebo analyzovat riziko investičních instrumentů. K jeho dokončení budete jako u předchozích kurzů muset zpracovat semestrální práci a napsat dva testy. 

Obchodování na devizovém trhu 1MT359 

Posledním nepochybně zajímavým předmětem je Obchodování na devizovém trhu. Můžete si dokonce vybrat mezi studiem v češtině nebo angličtině. Zaměřuje se na devizový trh ze všech úhlů pohledu a podle informací uvedených v sylabu je celý předmět založen na praktických ukázkách. Připravte se, že kromě prezentace a průběžného testu vás čeká také praktická konstrukce investičního doporučení.

Mohlo by vás zajímat: