Přednáška o životě auditora bude prvním výkopem nového spolku

28. 4. 2013 | | Studentský život

Hostem první akce Klubu přátel účetnictví bude Ladislav Mejzlík.
Učitel z VŠE a první viceprezident Výkonného výboru Komory auditorů ČR
účastníkům mimo jiné vysvětlí, jak konkrétně postupovat při auditu
účetní závěrky firmy.

Na téma Ze života auditora se bude diskutovat v pondělí 29. dubna od
19.45 v místnosti RB 212. Zájemci mohli již před přednáškou využít
formuláře na facebookové stránce akce a poslat Ladislavu Mejzlíkovi svůj
dotaz, aby si mohl odpověď lépe připravit.

Kromě toho, co obnáší práce auditora, se posluchači budou moci
vyslechnout rady, jak se jím také stát, a dozví se například i o tom, co
se aktuálně děje v oblasti auditorské profese.

Klub, který akci pořádá, funguje pod záštitou katedry finančního
účetnictví a auditingu. Další přednášky budou následovat v příštím
semestru, a to na témata, o která budou mít studenti největší zájem.
Spolek pak chce vedle dalších aktivit zaměřit svou pozornost i na
posluchače základního kurzu účetnictví 1FU201. „Budeme pro ně pořádat
akce s cílem pomoci jim úspěšně absolvovat tento kurz a vzbudit v nich
zájem o problematiku účetnictví,“ říká Adéla Friedelová ze
sdružení.

Mohlo by vás zajímat: