Prednášky a diskusie s témou trochu špecifickou

19. 4. 2005 | | Studentský život

Každý štvrtok sa pod záštitou združenia Gales stretáva o 18 hodine na miestnosti sb408 skupina študentov vysokých škôl, ktorí diskutujú na aktuálne témy zo života spoločnosti a GLBT (gayskej, lesbickej, bisexuálnej a transsexuálnej) komunity. Gales založili v roku 1996 založili študenti ČVUT a VŠE, a pretože bol jediný, získal si veľmi rýchlo obľubu.

Každý štvrtok sa pod záštitou združenia Gales stretáva o 18 hodine na miestnosti sb408 skupina študentov vysokých škôl, ktorí diskutujú na aktuálne témy zo života spoločnosti a GLBT (gayskej, lesbickej, bisexuálnej a transsexuálnej) komunity.

Gales založili v roku 1996 založili študenti ČVUT a VŠE, a pretože bol jediný, získal si veľmi rýchlo obľubu. Na štvrtkových stretnutiach sa schádzalo okolo 35 ľudí.

„Zo začiatku bol pre nás problém získať povolenie od školy. Skrývali sme sa za neutrálne formulácie, aby škola nevedela, že sa jedná o gay a lesbický klub,“ hovorí terajší „šéf“ Galesu Slávek Goga. Toto sa zmenilo po tom, čo do funkcie študentského tajomníka nastúpil Antonín Pavlíček. „Keby škola mala problém s gaymi a lesbami, tak by sa tam nestretávali,“ vysvetľuje Pavlíček, ktorý je zodpovedný za povoľovanie študentských aktivít v priestoroch školy.

Stretnutia Galesu sú venované predovšetkým diskusii na rôzne témy. Každá má svojho prezentátora, ktorý si ju vopred pripraví. Zúčastnil som sa stretnutia venovaného špecifikám starnutia gayov. Po úvodnom predstavovacom kolečku dostali prítomní za úlohu premyslieť si odpovede na to, čoho sa boja ohľadom staroby, čo v nich slovo staroba evokuje a ako by chceli zostarnúť.

Nasledovala poctivo pripravená prednáška, kde sme porovnávali proces starnutia medzi mužmi a ženami, rozoberali sme zvláštnosti starnutia gayov, až sme sa dopracovali k osobným skúsenostiam so starobou. Na konci sme v rámci záverečného kolečka odpovedali na otázky a doplnili vlastný názor.

Ľahšie témy sú podané ako diskusia a takéto stretnutia sú populárnejšie. Prítomní sa často rozdelia na skupinky, ktoré si veľmi živo vymieňajú názory. „Na stretnutiach panuje priateľská a uvoľnená atmosféra,“ hovorí Goga. Medzi najzaujímavejšie sa zaradili témy Comming out, Ružová ekonomika, Gay a lesbická kultúra a stretnutia s poslankyňou Zuzanou Rujbrovou a s katolíckym farárom Jiřím Štorekom. Po ukončení diskusie v priestoroch školy sa galesáci presunú do niektorej z pražských krčiem, kde pokračuje uvoľnená debata.

„Gales mi pomohol vyrovnať so s mojou orientáciou,“ hovorí Marek Standa – absolvent VŠE a dlhoročný priaznivec Galesu. Podľa jeho názoru, je hlavnou úlohou tohto diskusného klubu napomôcť zoznámeniu gayov a lesieb na iných miestach, ako sú diskotéky a bary. „Človek si tu nájde priateľov svojej vekovej skupiny a môže sa otvorene pozhovárať o tom, čo ho trápi,“ dopĺňa Marek.

Stretnutia sa konajú len v priebehu školského roka. „Cez prázdniny sa stretávame neoficiálne mimo školy,“ vysvetľuje Goga. Diskusie sú často obohatené o návštevu rôznych spoločenských podujatí a výlety na zaujímavé miesta. „V októbri sme sa boli pozrieť do pražského židovského mesta, minulý rok sme si spravili výlet na Barrandov,“ dodáva Goga.

V súčasnosti je Gales jediný klub svojho druhu v Prahe a preto sa teší obľube aj študentov iných škôl. „Okrem ekonómov chodia medzi nás chalani z Filozofickej fakulty, z práva, ČVUT, ale aj ľudia, ktorí majú po škole a Gales im prirástol k srdcu,“ upresňuje Goga. V súčasnosti je medzi „galesákmi“ núdza o lesby. „Dievčatá sú medzi nami samozrejme vítané,“ konštatuje Goga.

Gales má však dvere otvorené pre všetkých záujemcov. Závisí výlučne na diskutujúcich, či sa prídu len pozrieť, či budú chodiť pravidelne, alebo sa zastavia len občas. „Všetkých, ktorých sme zaujali, na Galese radi uvidíme,“ uzatvára Goga. Všetky podrobnosti o Galese a taktiež jeho program nájdete na stránke http://gales.wz.cz.

Mohlo by vás zajímat: