Přednášky se nahrávají na video

27. 4. 2005 | | Nezařazené

Díky Videoserveru VŠE mohou nyní studenti absolvovat některé hodiny, aniž by vkročili do prostor školy. Na internetové adrese videoserver.vse.cz jsou v současné době umístěny vybrané přednášky z Informatiky, Interkulturálního managementu a Filosofie a metodologie. Řada pedagogů se obává, že zpřístupněním přednášek na internetu značně poklesne jejich návštěvnost. Podle tvůrců ale k takovým obavám není důvod.

Díky Videoserveru VŠE mohou nyní studenti absolvovat některé hodiny, aniž by vkročili do prostor školy. Na internetové adrese videoserver.vse.cz jsou v současné době umístěny vybrané přednášky z Informatiky, Interkulturálního managementu a Filosofie a metodologie.

Řada pedagogů se obává, že zpřístupněním přednášek na internetu značně poklesne jejich návštěvnost. Podle tvůrců ale k takovým obavám není důvod. „Videozáznam nikdy nemůže nahradit živé vystoupení přednášejícího, ale může studentům pomoci pochopit některé obtížnější pasáže přednášky. Naopak nezbytná je nahrávka jako studijní materiál pro studenty distančního studia,“ uvádí Pavel Michalik z Audiovizuálního oddělení Výpočetního centra VŠE.

Do budoucna by měly být k dispozici především záznamy z předmětů, které jsou svým obsahem náročné na pochopení. Student tak bude mít dostatek času pečlivě se připravit a probrané téma správně pochopit. Server je však také zaměřen na prezentace, které jsou něčím ojedinělé, například přednášky výjimečných hostů.

Tvůrci serveru berou ohled také na uživatele, kteří mají pomalé připojení k internetu. Přizpůsobují proto formát záznamů. Přednášky jsou tak dostupné i ve zvukové podobě bez obrazu.

Podle zprávy dostupné na webové stránce VŠE je Videoserver VŠE součástí rozvojového projektu „Laboratoř komunikačních a multimediálních technologií“ a vychází z dlouhodobé spolupráce zaměstnanců Výpočetního centra se sdružením CESNET. „V současné době jsou řešitelé projektu s lidmi z CESNETu v pravidelném kontaktu a vyměňují si řadu cenných zkušeností, nezbytných pro jeho další činnost a rozvoj,“ uvádí ing. Bohumila Veselá, jedna z řešitelek na VŠE.

Tvůrci Videoserveru také úzce spolupracují s jednotlivými fakultami a katedrami a chtějí vytipovat náročné pasáže ve výuce. Kromě toho musí naučit běžného uživatele PC, jak pořizovat a zpracovat vlastní záznam z přednášky či cvičení. Na toto téma se pro pedagogy a jejich pomocné vědecké pracovníky uskutečnila již dvě školení.

„Na Jižním Městě máme k dispozici techniku, která by umožnila rozšíření záznamů, ale chybí lidé,“ vysvětluje Michalik. Cílem praktických týdenních kurzů bylo předat natáčení jednotlivým katedrám, respektive jejich studentům. „Rádi bychom se obrátili právě na studenty. Pokud by se někteří chtěli na natáčení a produkci záznamů podílet, mohou se s námi zkontaktovat,“ vyzývá Michalik.

Mohlo by vás zajímat: