Přemýšlejte o právních normách

5. 2. 2008 | | Nezařazené

Předměty vyučované na VŠE bych podle záživnosti rozdělil do tří základních skupin. Zaprvé jsou to předměty, které vás sice nebaví, ale chodit na ně prostě musíte. Druhá skupina obsahuje předměty, které vás nebaví, a proto na ně nechodíte.

Předměty vyučované na VŠE bych podle záživnosti rozdělil do tří základních skupin. Zaprvé jsou to předměty, které vás sice nebaví, ale chodit na ně prostě musíte. Druhá skupina obsahuje předměty, které vás nebaví, a proto na ně nechodíte. Třetí škatulka zahrnuje předměty, na které chodit chcete a absence na nich ve vás nevyvolá pocit radosti. Kurz Ekonomické aspekty práva soukromých deliktů (5IE420) vyučovaný doc. Zdeňkem Kühnem patří rozhodně do třetí skupiny.

Pokud očekáváte, že se na první hodině dozvíte čísla paragrafů, které se máte naučit, a známku dostanete za znalost ustanovení Občanského zákoníku, jste na velkém omylu. Kurz je mnohem zábavnější. Jak už název napovídá, čeká vás rozbor práva soukromých deliktů, tedy rozbor odpovědnosti za škodu, určení její výše, otázky pojištění, ale i problém diskriminace. Pomocí soudních judikátů (většinou zahraničních) se budete snažit odpovědět na otázku, proč soudy rozhodly právě tak či onak. Zjistíte, že soudce v soukromém právu má velký prostor pro vlastní uvážení a musí (či spíše by měl) své rozhodnutí nějak racionálně zdůvodnit. U soukromých deliktů mu k tomu poslouží jednoduché ekonomické koncepty. Jak stanovíme výši škody u emocionální újmy (například když vás pomluví v bulváru), kdo má být odpovědný za škodu s ohledem na efektivnost, kam až lze zajít při obraně vašeho majetku. Právě takové otázky vám budou kladeny a v odpovědích na ně se s ekonomií setkáte dost často.

Velký podíl na zajímavosti kurzu má přístup doc. Kühna. Jeho „právnický“ pohled na věc upozorňuje i jiného hodnoty, než je efektivita, což je pro nás ekonomy celkem přínosné. Navíc se v kurzu snažil udržet přátelskou atmosféru, takže návštěva seminářů nebyla hororem ani časem pro odpolední siestu. Výuka probíhá formou diskuse nad přečtenými texty (které si pochopitelně přečtete doma) a zajímavým výkladem vyučujícího. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která má podobu eseje na jedno z probíraných témat. Při průběžné přípravě není zkouška nijak zvlášť složitá. Pokud máte obstojnou znalost angličtiny, zájem o právo, čas a chuť dát to všechno dohromady, určitě si tento předmět zapište.

Mohlo by vás zajímat: