Přerušení studia na ekonomce? Fakulty vám ve většině případů vyhoví

16. 3. 2017 | | Studentský život Terminy, prvácké číslo

Během studia na vysoké škole mohou každého posluchače potkat neočekávané situace, které s pravidelnou docházkou na přednášky a cvičení zkrátka nejdou dohromady. Konečným řešením ale nemusí být hned rozloučení se se studiem, stačí ho jen na nějakou dobu přerušit. I to by si měli posluchači pečlivě promyslet, protože po tuto dobu ztratí status studenta.

Každý posluchač, který chce své studium přerušit, musí podat žádost své studijní referentce, a to buď elektronicky přes InSIS, nebo písemně. Žádost se vždy vztahuje pouze na jeden semestr, pokud si student přeje přerušit na delší dobu, musí ji s potřebným odůvodněním opakovat. Přerušit lze ale maximálně na takovou dobu, jaká je standardní doba studia – pro bakalářské programy tedy tři roky, pro navazující magisterské roky dva.

Podmínkou pro schválení žádosti příslušným proděkanem je i dokázání uvedeného důvodu. Tato podmínka má na některých fakultách výjimky. „V prvních dvou až třech týdnech semestru přerušujeme na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) studium na základě žádosti studenta i bez udání důvodu. Žádné zvláštní dokumenty tedy potřeba nejsou a důvody zvlášť nezkoumáme,“ uvádí proděkan pro pedagogickou činnost FMV Pavel Hnát. Po přezkoumání žádosti proděkanem pro studium či pro pedagogickou činnost, zašle studijní oddělení rozhodnutí žadateli poštou.

Posluchači Národohospodářské fakulty (NF) důvod k přerušení studia také uvádět nemusí, pokud stihnou žádost podat před začátkem semestru. V jeho průběhu už po nich fakulta bude chtít příčinu, kvůli které chtějí studium pozastavit, odůvodnit.

Nejčastějším důvodem přerušení studia je zdraví

Mezi příčiny přerušení studia, které fakulty akceptují, se nejčastěji řadí zdravotní důvody. Ty podle informací z vedení fakult tvoří více než 90 procent žádostí. Jestli fakulta schválí i jiné příčiny, to záleží na ní. „Osobní důvody jiné než zdravotní, jsou nejčastěji obtížná sociální situace, těžké onemocnění člena rodiny a potřebná péče o něj a samozřejmě také péče o narozené děti,“ komentuje proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty financí a účetnictví Dana Dvořáková. Tyto důvody je, stejně jako ty zdravotní, na první fakultě potřeba doložit. „To pro studenta může být v některých případech problematické a citlivé,“ dodává.

O přerušení studia žádají i některé budoucí matky. „Narození dítěte je poměrně málo frekventovaným důvodem přerušení studia, v jednotlivých semestrech je počet žádostí proměnlivý, ale odhadem bych řekla, že se za semestr jedná tak o tři až deset studentek,“ říká Dvořáková. „Pochopitelně z důvodu narození dítěte přerušujeme studium bez jakýchkoliv problémů a to i postupně na více semestrů, až do tří let věku dítěte,“ uvádí. Ne všechny maminky ale o přerušení studia požádají.

Studenti nejčastěji studium pozastavují na jeden semestr. „V současné době má v letním semestru 2016/17 přerušené studium asi 40 studentů,“ říká Martina Štěpánková, studijní referentka NF. „Z toho má devět studentek přerušeno z důvodu mateřství,“ doplňuje. Na FMV nyní do školy kvůli přerušení studia nedochází asi 150 studentů.

Dalším důvodem, které fakulty uznávají, je studijní pobyt mimo republiku, který vysoká škola nezprostředkovává. Naopak příčiny přerušení studia, se kterými u vedení fakult nepochodíte, je například pracovní poměr, a to ani ten v zahraničí.

Mohlo by vás zajímat: