Přežije pakt stability a růstu rok 2003?

18. 4. 2003 | | Nezařazené

Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská, katedra hospodářské politiky a IEEP si Vás dovolují pozvat na seminář s tématem „Přežije pakt stability a růstu rok 2003?“ Tento seminář se koná dne 22. 4. 2003 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Fakulty národohospodářské VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská, katedra hospodářské politiky a IEEP si Vás dovolují pozvat na seminář s tématem

Přežije pakt stability a růstu rok 2003?

Tento seminář se koná dne 22. 4. 2003 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Fakulty národohospodářské VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

Hlavní příspěvky:

Zdeněk Šrein (VŠE KHP)

Jiří Malý (ICRE VŠE)

Eva Klváčová (ICRE VŠE)

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti Vás žádáme o potvrzení účasti na mailovou adresu ieep@vse.cz, popř. na telefonní/faxové číslo 222 232 142.

Mohlo by vás zajímat: