Přihlašování do vedlejších specializací

10. 12. 2002 | | Vedlejšky

Na vedlejší specializaci se mohou přihlásit studenti magisterského studia, kteří si vedlejší specializaci dosud nezvolili. Přihlašování na vedlejší specializace probíhá od 6. 1. 2003 do naplnění určené kapacity, nejpozději však 7. 2. 2003. Student se přihlašuje u sekretářky příslušné oborové katedry v úředních hodinách, pokud není uvedeno jinak.

Na vedlejší specializaci se mohou přihlásit studenti magisterského studia, kteří si vedlejší specializaci dosud nezvolili. Přihlašování na vedlejší specializace probíhá od 6. 1. 2003 do naplnění určené kapacity, nejpozději však 7. 2. 2003.

Studenti magisterského studia si vyzvednou u studijních referentek formulář „Potvrzení o přihlášení do VS“. Referentka potvrdí, že jsou studenty magisterského studia a mohou se přihlásit na katedře, která VS zajišťuje. Studenti fakulty managementu v Jindřichově Hradci se přihlašují podle vyhlášky děkana fakulty.

Katedrou potvrzený formulář „Potvrzení“ student urychleně odevzdá příslušné studijní referentce magisterského studia, která do 48 hodin provede v počítači zápis o vedlejší specializaci. Po uplynutí 3 pracovních dnů po odevzdání „Potvrzení“ se může student registrovat, příp. zapsat, na kursy vedl. specializace. Potvrzený výběr vedl. specializace nelze měnit!

Katedra ihned po naplnění kapacity zveřejní na nástěnce den a hodinu, kdy se tak stalo.

Upozornění: Na VS budou přijímáni studenti podle podmínek VS a v pořadí, v jakém se přihlásí (pokud není uvedeno jinak). Přihlašuje se pouze na jednu VS. VS si může student zapsat i v dalších semestrech magisterského studia.

Na vedlejší specializaci se student přihlašuje u sekretářky příslušné oborové katedry v úředních hodinách (pokud není uvedeno jinak).

Seznam vedlejších specializací a podmínky přijetí naleznete na stránce http://www.vse.cz/studium/vedlejsi_specializace_ls_02_03.php.

Mohlo by vás zajímat: