Přihlašování na vedlejší specializaci Komerční komunikace

26. 6. 2006 | | Názory, Vedlejšky

Způsob přihlašování na vedlejší specializaci Komerční komunikace jsme na katedře projednávali opakovaně již několikrát. S Ing. Mikešem jsme v tomto směru neměli zcela shodné názory. Autory otevřeného dopisu mohu ubezpečit, že jejich snaha nebyla zbytečná. Pro příští období změníme způsob výběru. O přesném postupu budou studenti včas informováni. Děkuji v tomto směru Ing. Postlerovi, který nový způsob připravuje.

Způsob přihlašování na vedlejší specializaci Komerční komunikace jsme na katedře projednávali opakovaně již několikrát. S Ing. Mikešem jsme v tomto směru neměli zcela shodné názory. Objektivně musím přiznat, že jím preferovaný způsob přihlašování při vyhodnocování vedlejší specializace hájila většina externích vyučujících. Jejich nejsilnějším argumentem bylo, že o úspěšnosti na poli médií často nerozhodují pouze známky, které člověk měl jako student, ale originalita, schopnost prosadit se v tomto oboru, přijít s něčím, co zaujme.

Asi byste si uměli dosadit jména osobností, která jsou toho důkazem, a Jiří Mikeš osobností je. Možná se někomu může zdát jeho příspěvek do iListu arogantní, ale některé reakce, které následovaly, byly bohužel nejen arogantní, ale také plné osobních anonymních urážek. Ing. Mikeš je bezesporu výjimečný a nekonvenční člověk. Znám málokoho, kdo by svou práci dělal s tak nesmírným entusiasmem a obětavostí, pomohl tolika svým studentům získat přinejmenším atraktivní zaměstnání.

Autory otevřeného dopisu mohu ubezpečit, že jejich snaha nebyla zbytečná. Pro příští období změníme způsob výběru. O přesném postupu budou studenti včas informováni. Děkuji v tomto směru Ing. Postlerovi, který nový způsob připravuje.

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
vedoucí katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací

Mohlo by vás zajímat: