Přijímací řízení čeká kosmetická úprava

6. 12. 2002 | | Nezařazené

Od příštího roku si budou maturanti podávat přihlášky na Fakultu mezinárodních vztahů zvlášť. Ostatní fakulty zůstanou nadále u společného formuláře, uchazeče však budou některé z nich přijímat podle zájmu o vlastní obor. Na VŠE si tedy bude možné podat dvě přihlášky do stejného stupně studia, ale šance dostat se na náhradní obor se zmenší.

Od příštího roku si budou maturanti podávat přihlášky na Fakultu mezinárodních vztahů zvlášť. Ostatní fakulty zůstanou nadále u společného formuláře, uchazeče však budou některé z nich přijímat podle zájmu o vlastní obor. Na VŠE si tedy bude možné podat dvě přihlášky do stejného stupně studia, ale šance dostat se na náhradní obor se zmenší.

Do letošního roku byla pro všechny magisterské a bakalářské obory VŠE dohromady jediná přihláška. Fakulta mezinárodních vztahů se však „trhla“ a bude vyžadovat samostatný formulář, kterým se lze přihlásit pouze na FMV. Pro ostatní fakulty se nic nemění v tom, že na jakýkoliv jejich obor se podává přihláška společná. Z vysokoškolského zákona není zřejmé, zda lze podávat jednu přihlášku na více fakult školy. Stejná praxe platí mezi pražskými vysokými školami pouze na VŠCHT.

Proděkan pro pedagogiku FMV Ing. Jiří Zeman uvedl, že samostatné přijímací řízení na druhou fakultu zamezí například situaci, kdy si student zkusil přijímačky na FMV s oběma jazyky a na ostatní fakulty se mu pak počítaly body z testu, ve kterém uspěl lépe. Příští rok se na jiné fakulty nedostane. Pokud však podá dvě přihlášky na VŠE (a zaplatí dva poplatky), může projít přijímací zkouškou dvakrát. „Nemyslím, že bychom jiným fakultám odčerpávali zájemce,“ říká děkan druhé fakulty doc. Zbyněk Švarc.

Novinkou u ostatních fakult je zavedení preference oboru. Na daný obor budou přijati nejdříve zájemci, kteří si jej zvolili jako první. Pokud se takto nenaplní jeho kapacita, dostanou se na volná místa ti, jež neuspěli na svém preferovaném oboru, ale napsali si do přihlášky druhý či třetí (náhradní) obor. Tak by se nemělo stát, že uchazeče vyřadí ten, kdo má daný obor pouze jako náhradní. Do uzávěrky listopadového čísla bylo jisté, že tento způsob bude používat třetí, čtvrtá a šestá fakulta.

Preference oboru je důležitou změnou například pro Fakultu informatiky a statistiky, která má až padesátiprocentní „odpad“ studentů po prvním ročníku. „Preference oboru nám umožní přijmout v první řadě ty, kdo o naše obory mají zájem,“ vysvětluje proděkan fakulty doc. Jan Pelikán. Na fakulty s nižší bodovou hranicí pro přijetí se totiž dříve dostávalo více studentů, kteří jinde neuspěli. Proděkan pro pedagogiku Fakulty národohospodářské Mgr. Pavel Neset připouští: „Naše fakulta není z těch, o které by byl největší zájem.“ Právě tam se zatím nerozhodli, zda preferenci oboru zavedou. Přesné podmínky zveřejní do konce listopadu, stejně jako Fakulta financí a účetnictví.

Přijímací řízení zůstává i nadále organizováno pro všechny obory společně, testy z jazyků se vyhodnocují pomocí počítačové techniky. Obsah zkoušek se také nemění. Děkan Švarc potvrdil, že o tom neuvažuje ani Fakulta mezinárodních vztahů. Proděkan pro pedagogiku a informatizaci Fakulty podnikohospodářské doc. Tomáš Kubálek sice připustil, že testy nemají ideální vypovídací schopnost, ale zároveň za ně není adekvátní náhrada.

Mohlo by vás zajímat: