Přijímací řízení povoluje jediný jazyk – angličtinu

20. 4. 2010 | | Nezařazené

Uchazeči o studium na Fakultě financí a účetnictví nemají na výběr,
z jakého jazyka by chtěli skládat přijímací zkoušku – povinný je
anglický jazyk. Studenti tuto změnu přijali s rozpaky, vedení fakulty je
s tímto krokem spokojeno.

Uplynuly dva roky od vyhlášení změn v přijímacím řízení Fakultou
financí a účetnictví (FFÚ). Loňští uchazeči o studium a současní
studenti FFÚ si poprvé v historii VŠE nemohli zvolit jazyk, ze kterého
budou skládat přijímací zkoušku. Posluchači fakulty tento krok hodnotí
rozpačitě. Někteří ho považuji za diskriminaci, jiní za přechod studia
na novou úroveň.

„Mě to docela zaráží. Ve skutečnosti jsem v osobní nevýhodě.
Kdybych se měla znovu hlásit na VŠE tak bych se tam nedostala,“ pochybuje
Michaela, která spolu s matematikou skládala přijímací zkoušku
z německého jazyka. Na druhou stranu se množí případy posluchačů,
jejichž hlavní jazyk byl jiný než angličtina, ale přijímací zkoušku
úspěšně zvládli.

Pevné základy

Děkan FFÚ Petr Dvořák považuje znalost angličtiny za nutnou podmínku
pro zdárné studium. „Ani finance ani účetnictví se dnes bez angličtiny
seriózně studovat nedají,“ vysvětluje Dvořák a dodává: „U nás se
student musí již v angličtině zdokonalovat a nikoli se ji od základů
učit.“ Mimo to, že pro studium oborů na fakultě je dnes angličtina
nezbytná, ke změně přijímacího řízení vedl i jiný důvod. „Měli
jsme určité pochybnosti, zdali jsou výsledky přijímací zkoušky
z různých jazyků plně srovnatelné. Přijímací zkoušky pouze
z angličtiny tento problém odstranily,“ sděluje Dvořák.

O užitečnosti znalosti jazyka uvažuje student šestého semestru první
fakulty: „Vzhledem k zaměření své bakalářské práce bych se bez
použití literatury v anglickém jazyce neobešel.“ Ovšem, jestli obory
i na jiných fakultách se dají studovat „na úrovni“ bez odpovídající
znalosti angličtiny.

Obtížnější uplatnění

V dnešním turbulentním tržním prostředí chtějí firmy absolventy,
kteří zvládají celosvětově uznávaný jazyk. Převyšující nabídka
zaměstnanců nad poptávkou na trhu práce nutí studenty a rovněž absolventy
ke zdokonalování svých schopností a dovedností, tedy i jazyků. A přesto
studenti, kteří neumějí těch anglicky, na FFÚ jsou. „Jejich uplatnění
jako absolventů v oborech, které studovali, bude bez angličtiny mnohem
obtížnější,“ podtrhuje děkan.

Se změnou v přijímacím řízení je spojeno povinné studium angličtiny
jako „prvního“ jazyka na FFÚ. „Naše katedra byla o tomto rozhodnutí
informována a je schopna výuku v tomto rozsahu zajistit,“ sdělila
zástupkyně vedoucí katedry Alena Češková. Studenti fakulty se mohou
rozhodnout, jak naloží s kreditovými poukázkami určenými ke studiu
jazyků. Mohou využít všechny poukázky na šest semestrů výuky
angličtiny, nebo si za ně mohou angličtinu nakombinovat s nějakým dalším
cizím jazykem. V porovnání s loňským zimním semestrem, se letos učilo
angličtinu o 240 studentů více. Od zimního semestru 2011 se
předpokládá zvýšení počtu studentů z první fakulty
o dalších 750.

Mohlo by vás zajímat: