Případ uzavřen. Policisty postihl mírný trest

3. 11. 2009 | | Studentský život

Rozbitý ret studenta VŠE se dočkal odplaty. Šetření sice policisty
oficiálně neusvědčilo, ale údajně přišli o část platu a dostali
pokárání.

Fyzické napadení studenta VŠE Aleše Třísky policistou, o kterém
Studentský list informoval na www.ilist.cz
v květnu 2009, má dohru. Případ se totiž z iniciativy Antonína
Pavlíčka z katedry systémové analýzy, který Třísku vyučoval a který
na základě informací od poškozeného studenta podal na chování policistů
stížnost, dostal do šetření v rámci vnitřních útvarů Policie.

Kromě toho se tento problém projednával také na neformální schůzce
Akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky (AS FIS) za přítomnosti
zástupců Akademického senátu VŠE. Na nejbližším zasedání AS FIS bude
regulérně zařazen do programu jednání.

Útok na posluchače FIS se sice odehrál před prázdninami, avšak
následky tohoto incidentu se projevují ještě nyní. Případ fyzického
útoku, při němž jeden ze dvou policistů rozbil Třískovi ret, řešila
Skupina vnitřní kontroly Krajského ředitelství Policie hlavního města
Prahy (KŘP). Nyní je znám výsledek. „Bylo zjištěno, že policisté
konající hlídkovou službu nepochybili,“ potvrdila Studentskému listu
kapitánka Iva Knolová z Preventivně informačního oddělení KŘP.
Výsledek šetření, do kterého měl Studentský list možnost nahlédnout,
však o nevině nehovoří. Uvádí se v něm pouze to, že věc nelze na
základě rozporuplnosti výpovědí zúčastněných osob a absenci
svědeckých výpovědí či záznamů dostatečně objasnit.

Přesto zmínění policisté údajně nevyvázli bez úhony. Vedoucí odboru
služby pořádkové policie plukovník Ladislav Bříza měl v telefonním
rozhovoru po uzavření šetření sdělit Pavlíčkovi, že oba policisté
(kteří incident nakonec přiznali) dostali pokárání a finanční postih.
„Především mne ale plukovník Bříza ujistil, že by se podobná situace
v budoucnu už neměla opakovat, což je asi to nejdůležitější ve
vyústění celého případu,“ dodává Pavlíček. Jeho slova se ale na KŘP
potvrdit nepodařilo, neboť plukovník Bříza odmítl Studentskému listu
sdělit jakékoli podrobnosti případu.

„S tímto verdiktem jsem spokojený a je to přesně to, o co jsem
usiloval,“ prohlašuje přesto postižený student Tříska. Upozornil tak
nejen na problematiku nepřiměřeného jednání policistů, ale i na špatnou
dostupnost školy z hlavního nádraží.

Incidentem se hodlá zabývat i tzv. malý senát, to jest AS FIS. „Na
zasedání senátu jsem to měla v plánu řešit v bodu ,Různé’, ale
díky komplikované situaci spojené s vyhlášením voleb děkana FIS se na
projednání tohoto bodu nedostalo,“ tvrdí Kristýna Vltavská,
místopředsedkyně AS FIS, a slibuje, že se věc projedná na nejbližším
zasedání. Zaznamenání tohoto incidentu do zápisu ze zasedání AS FIS je
důležité pro případ, že by se podobná událost měla někdy v budoucnu
opakovat.

Mohlo by vás zajímat: