Příprava na pracovní pohovor

15. 9. 2008 | | Kariéra

V tomto příspěvku se budeme věnovat přípravě na pracovního pohovor. U strukturovaných výběrových řízení například formou tzv. assessment centra to je zpravidla poslední krok, ale může se stát, že se výběrové řízení sestává pouze z jednoho či více pohovorů.

V tomto příspěvku se budeme věnovat přípravě na pracovního pohovor. U strukturovaných výběrových řízení například formou tzv. assessment centra to je zpravidla poslední krok, ale může se stát, že se výběrové řízení sestává pouze z jednoho či více pohovorů.

Nebuďte překvapeni, když na setkání dorazí více než jeden člověk. Zejména pokud se jedná již o pokročilejší stádium výběrového řízení, můžete se setkat nejen s personalistou, ale také s manažerem oddělení, do kterého se hlásíte. Je to velmi důležité i pro vás – máte tak možnost zjistit, s jakými lidmi budete opravdu pracovat a co očekávají.

Přijímací pohovor může být jak velice formální, tak poměrně neformální – záleží na typu firmy a její firemní kultuře. Je dobré si tato očekávání zjistit a být na styl jednání připraven. Informujte se předem, zda pohovor bude probíhat v cizím jazyce nebo v češtině. Je obvyklé, že některá fakta se vám budou v cizím jazyce vyjadřovat obtížněji, a je proto důležité mít dostatek času na přípravu. Zjistěte si také telefonní číslo na personalistu, který vás na pohovor pozval, abyste se mohli včas omluvit, pokud vás něco nečekaně zdrží.

V průběhu své pracovní kariéry se můžete setkat se dvěma typy výběrového řízení – interními a externími. S interním výběrovým řízením se setkáte, pokud budete přestupovat na jiné pracovní místo v rámci společnosti, kde už pracujete. Externí výběrové řízení znamená hlásit se do společnosti, v níž ještě nepracujete. Při obou z nich je velmi důležitá zejména schopnost vysvětlit a zdůvodnit, proč o tuto pozici máte zájem a jakou máte motivaci pro tuto práci. Pečlivě se na to připravte – obecné výroky ve vztahu k vaší motivaci vám mohou uškodit více, než nedostatek určitého typu zkušeností či kvalifikace.

Dostavte se včas a nechte si dostatečnou časovou rezervu. Zbytečně se nebudete stresovat a pro ty, kteří na vás čekají, to je první známka spolehlivosti a schopnosti naplánovat si svůj čas. Dáte tím také najevo, že vám na pracovním místě záleží.

Necítíte-li se v daný den dobře např. ze zdravotních důvodů, nebojte se tento fakt zmínit. Je přirozené být v určité normě nervózní, ale je zbytečné, aby například začínající nemoc ovlivnila vaši budoucnost. Při úvodním seznámení můžete na tuto skutečnost klidně upozornit.

Ptejte se na cokoliv

Připravte si otázky, které jste ještě neměli šanci zjistit, popřípadě si ověřte informace, kterými si nejste jisti. Zvláště pokud máte možnost setkat se přímo se zástupem oddělení, které jste si vybrali, nezapomeňte se zeptat na každodenní okolnosti, které budou ovlivňovat vaši práci. Nebojte se ptát. Toto je schůzka, kde informace získávají obě strany. Můžete se zaměřit na kulturu a prostředí firmy nebo na konkrétní okolnosti jako počet zahraničních kolegů, přímé využití cizího jazyka či mimopracovní aktivity v rámci vaší budoucí pracovní skupiny. Pokud jde o obsah práce, nechte si uvést příklady konkrétních projektů, na nichž byste se měli podílet, a vyslechněte si, co se od vás přesně očekává.

Důležitým tématem je pracovní vytížení a cestování – především pokud se chystáte do zaměstnání dojíždět, pečlivě zvažte vytížení v rámci pracovních dnů a přičtěte potřebný čas strávený dopravou. S tím souvisí i počet služebních cest během roku. Hodně lidem připadá cestování velice atraktivní, nicméně kdekdo si může cestování spojit pouze s cestami do zahraničí a je pak překvapen, když většinu svých služebních cest stráví v České republice ve městech, kam by na výlet třeba nejel.

Zjistěte si, jak vypadá tzv. adaptační proces neboli proces, který vás má seznámit s firmou, zaškolit a připravit na plnohodnotné působení. Může vás zajímat například struktura a délka úvodních školení, projekty, do nichž se zapojíte ihned po nástupu, zda budete mít přidělenou osobu, která vás úvodním obdobím provede a bude vám pomáhat vše zvládnout (tzv. mentor) a podobně.

Zeptejte se na dlouhodobou perspektivu a možnosti rozvoje. Ověřte si, zda doposud získané informace odpovídají realitě, a co konkrétně můžete na své pozici očekávat. Můžete si také zjistit, jaké je složení kolektivu, kam byste nastoupili. Zeptejte se zástupce tohoto oddělení, jak se mu v týmu pracuje, jaká cítí úskalí a naopak co konkrétně mu vyhovuje. Ačkoliv se to možná nezdá, z této otázky můžete vytěžit hodně, vždyť většinu zaměstnanců ovlivňuje především přímé okolí, ve kterém pracují.

Tělo také komunikuje

Pohovoru se nebojte, jen nezapomínejte na to, že nejen vaše slova, ale i vaše celkové vystupování o vás leccos vypovídá.

Komunikace je oboustranný proces, není proto možné nekomunikovat. Vnímáme slovní i mimoslovní komunikaci.

Chování – druhá strana vnímá, co při komunikaci děláte, jak se v různých situacích chováte a jak co říkáte.

Ovlivňování – protože vždy vytváříte nějaký dojem v druhém člověku, není možné, abyste ho neovlivnil svými názory či činy.

Prožívání – není možné sdělit jen holá fakta, většinou i nevědomky vyjadřujeme své emoce a názory. Často si ani neuvědomujeme, jak i zdánlivě letmé gesto může o něčem informovat druhou stranu.

Proto se soustřeďte i na to, jak se tváříte, jak pozdravíte, zda udržujete oční kontakt a podobně. Snažte se být přirozený, nevyhýbat se odpovědím a pokud možno uvádět konkrétní příklady (to je to, co si lidé narozdíl od obecných vyjádření většinou nejvíce zapamatují). Pokud vám něco není jasné, raději se zeptejte, co se tím myslí. Snažte se, aby poměr vstupů obou stran byl vyvážený, to znamená, aby jedna strana nevedla monolog.

Zástupci firmy by vám na konci pohovoru měli sdělit další postup výběrového řízení, to jest, zda jsou oni tou poslední instancí, která finálně rozhodne, či zda bude nutné se setkat ještě s někým dalším. Informace, kdy vás firma bude kontaktovat s finálním vyjádřením, by měla být samozřejmostí.

Hlásíte-li se na pozici zkušenějšího odborníka, Můžete být požádáni o poskytnutí referencí. Můžete si tedy předem rozmyslet, kteří bývalí či současní kolegové by vám posouzení poskytli.
Na konci pohovoru poděkujte za čas, který vám byl věnován. Až s vámi bude hovořit personalista o finálním vyjádření, nezapomeňte si říci o zpětnou vazbu. V případě negativního výsledku vám to pomůže při dalších výběrových řízeních. Bude-li výběrové řízení úspěšné, přejeme vám hodně úspěchů a spokojenosti u budoucího zaměstnavatele.

Hana Kasová, personální oddělení, PricewaterhouseCoopers

Mohlo by vás zajímat: