Přispějte na pomoc Thajsku

6. 1. 2005 | | Nezařazené

Pomozte v Thajsku těm, kteří kvůli tsunami ztratili úplně vše. Obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc zřídila konto pro zdevastovanou oblast Khao Lak. Záchranáři Řádu maltézských rytířů (ECOM) začali s cílenou humanitární pomocí ihned po katastrofě, a to nejen v Thajsku. Navíc Thajsko dobře znají – pomáhají zde potřebným již řadu let.

Pomozte v Thajsku těm, kteří kvůli tsunami ztratili úplně vše! MALTÉZSKÁ POMOC zřídila konto pro zdevastovanou oblast Khao Lak. Záchranáři Řádu maltézských rytířů (ECOM) začali s cílenou humanitární pomocí ihned po katastrofě, a to nejen v Thajsku. Navíc Thajsko dobře znají – pomáhají zde potřebným již řadu let.

Obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc zřídila konto za účelem obnovy thajské oblasti Khao Lak. Místní zástupci oddílů Maltézského řádu paní Marie Theres Banner a pan John Freeman objevili společně s místními spolupracovníky dvoutisícovou vesnici, kterou běsnící vodní živel doslova smetl ze zemského povrchu. Osmdesát lidí zemřelo během záplavy. Ti, kteří přežili, ztratili vše, kromě toho, co měli v době přívalové vlny na sobě. Celá sídelní infrastruktura včetně lidských příbytků či cest vzala za své. Konto sbírky na pomoc této oblasti je otevřeno u Československé obchodní banky a má číslo 117 700 / 0300.

Finanční prostředky, které se podaří shromáždit, budou použity jak na okamžitou humanitární pomoc, tak na dlouhodobou obnovu zasažené oblasti. Při posílání peněz není třeba udávat žádný variabilní symbol. Sbírka je povolena magistrátem Hlavního města Prahy.

Mottem humanitárních aktivit záchranářských oddílů Řádu maltézských rytířů je kontinuita pomoci. Tato idea v sobě zahrnuje záchranné práce v prvních dnech katastrofy, humanitární pomoc zejména materiálního charakteru v prvních měsících po katastrofě a následně pomoc při výstavbě infrastruktury a též při obnově a rozvoji komunitního života v tsunami zcela zničené lokalitě.

Co se týče pomoci Záchranářských oddílů Řádu maltézských rytířů (Emergency Corps of the Order of Malta – ECOM), citujeme z Výzvy Řádu maltézských rytířů k situaci v jihovýchodní Asii (dáno v Římě 31. 12. 2004): „Vzhledem k neustále rostoucímu počtu obětí zemětřesení v oblasti jihovýchodní Asie (…) je hlavní prioritou zajistit pomoc těm, kteří tuto tragickou přírodní katastrofu přežili. Podle oficiálních agenturních údajů zůstalo v regionu jihovýchodní Asie 3 až 5 miliónů lidí bez základních k životu potřebných nezbytností.

Tato obrovská skupina lidí nemá přístup k pitné vodě, odpovídajícímu ubytování, potravinám, desinfekci a lékařské péči. Záchranářské oddíly Řádu maltézských rytířů (Emergency Corps of the Order of Malta – ECOM), které jsou součástí mezinárodní humanitární sítě Řádu maltézských rytířů v současné době uskutečňují humanitární operace v Indii a v Thajsku. V Indii začaly aktivity ihned po odeznění hlavní vlny zemětřesení a vln tsunami, tedy 26. prosince 2004. Do Thajska dorazil tým záchranářů 28. prosince 2004 a ihned po příjezdu zahájil v okolí města Puket rozdělování humanitární pomoci. Vzhledem k velikosti katastrofy je poptávka po potravinových i nepotravinových zdrojích obrovská.“

Maltézská pomoc, o. p. s.

Lázeňská 2, Praha 1
tel.: 257 534 935, fax.: 257 534 934
e-mail: info@maltezskapomoc.cz
web: http://www.maltezskapomoc.cz

Mohlo by vás zajímat: