Dotácie dostane viacero študentov, ale zvýši sa kolejné

16. 5. 2005 | | Nezařazené

Príspevok na ubytovanie budú dostávať od budúceho školského roka študenti všetkých českých vysokých škôl. Na VŠE bude toto štipendium približne 700 až 800 korún. Štát dá škole dotáciu v určitej výške podľa počtu jej študentov a tieto prostriedky škola rozdelí podľa vlastných kritérií. VŠE sa však rozhodla nemeniť kritériá, ktoré stanovil štát.

Príspevok na ubytovanie budú dostávať od budúceho školského roka študenti všetkých českých vysokých škôl. Na VŠE bude toto štipendium približne 700 až 800 korún. Štát dá škole dotáciu v určitej výške podľa počtu jej študentov a tieto prostriedky škola rozdelí podľa vlastných kritérií. VŠE sa však rozhodla nemeniť kritériá, ktoré stanovil štát.

Žiadateľ o dotáciu musí byť študentom prezenčnej formy bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia. Program, ktorý študuje, musí byť jeho prvý študovaný, alebo naň nadväzujúci. Nárok na dotáciu vzniká aj v prípade, že v minulosti prestúpil z jedného študijného programu do druhého, ak mu predošlé štúdium bolo uznané. Pri štúdiu viacerých študijných programov súčasne má študent nárok len na jeden príspevok, a to v rámci programu, do ktorého sa zapísal skôr.

Podmienkou je tiež, aby uchádzač neprekročil štandardnú dĺžku štúdia v žiadnom zo študovaných programov. Tá je na VŠE u „bakalárov“ šesť, u „nadväzujúcich magistrov“ štyri a na päťročnom magisterskom štúdiu desať semestrov. Ďalším kritériom je miesto trvalého bydliska. V prípade VŠE tak dotácie na ubytovanie nedostanú študenti s trvalým bydliskom v Prahe alebo jej okrese.

Poslednou podmienkou je štátna príslušnosť. Okrem občanov Českej republiky sa dotácie vzťahujú aj na občanov ktoréhokoľvek štátu Európskej únie, a celého Európskeho hospodárskho priestoru vrátane Švajčiarska. Poprípade ak je rodinným príslušníkom študenta osoba, ktorá toto kritérium spĺňa.

Študent, ktorý chce dostať danú dotáciu, musí podať žiadosť. Dotácie sa budú vyplácať spätne každé tri mesiace a to vždy ku koncu decembra, marca a júna. Dotácie nie je možné vyplatiť za obdobie, počas ktorého študent štúdium prerušil.

Doteraz boli dotácie na ubytovanie poskytované priamo kolejám. Podľa nového systému ich dostanú študenti, a to aj keď na koleji bývať nebudú. Samotné koleje tak prídu o dotácie a cena za ubytovanie na nich preto stúpne. V priemere sa mesačný poplatok zvýši až o 900 korún. Takže študent, ktorý dostane ubytovacie štipendium, zaplatí za mesačné ubytovanie približne o jednu až dve stovky viac. Orientačné ceny kolejného je možné nájsť na stránke http://www.ekonomickyklub.info.

Nová reforma zohľadňuje i kvalitu ubytovania. Lôžko na menej atraktívnej koleji bude lacnejšie ako na koleji s lepším vybavením. Podľa tohto by malo byť bývanie najdrahšie na Roosveltovej koleji.

Ďalším dôsledkom novej formy dotácie ubytovania bude i zdraženie jedla v menze. Doteraz boli straty menzy kryté z časti peňazí, ktoré dostávali koleje v rámci dotácií. Keďže teraz pôjdu dotácie priamo študentom, cena jedla v menze stúpne približne o 10 korún za jedno jedlo.

Mohlo by vás zajímat: