Pro CEMS ušili na příští rok nový kabát

14. 12. 2007 | | Zprávy ze školy

Studijní program CEMS (Comunity of European Schools and International Companies), do kterého je po výběrovém řízení zapsáno ročně čtyřicet studentů VŠE, se od příštího akademického roku zpoplatní a prodlouží. CEMS doteď probíhal jako dvousemestrální program, přičemž jeden semestr musel být odstudován na jedné z partnerských univerzit v zahraničí.

Studijní program CEMS (Comunity of European Schools and International Companies), do kterého je po výběrovém řízení zapsáno ročně čtyřicet studentů VŠE, se od příštího akademického roku zpoplatní a prodlouží. CEMS doteď probíhal jako dvousemestrální program, přičemž jeden semestr musel být odstudován na jedné z partnerských univerzit v zahraničí.

Pro zájemce z řad studentů třetích ročníků bakalářského studia však tento program dostane jinou podobu. Hlavní změna spočívá v tom, že se doba trvání prodlouží na čtyři semestry díky akreditaci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a že bude zavedeno školné. Jeho výše, jak uvedla na informačních schůzkách CEMS ve středu 12. prosince 2007 Hana Machková, prorektorka pro zahraniční vztahy a PR, se odhaduje na 1 000 Euro ročně. Vzhledem k tomu, že tento nový studijní program bude o rok prodloužen, se celkové školné vyšplhá na 2 000 Euro. Machková to zdůvodnila tím, že jelikož jde o akreditovaný program v cizím jazyce, ukládá MŠMT povinnost za studium tohoto programu zaplatit.
Novinkou je také fakt, že se na program CEMS budou moci hlásit také studenti, kteří již v minulosti absolvovali výměnný semestrální pobyt v zahraničí. Dosud si totiž zájemci museli vybrat – buď CEMS, nebo Erasmus.

Jeden program, dvojí metr

Stejně jako je celá VŠE rozpolcena na studenty, kteří studují v dobíhajícím starém režimu a studenty, kteří přešli na evropské kredity, bude v akademickém roce 2008/2009 rozpolcen i CEMS. Oddělení zahraničních styků (OZS) nechtělo z výběru vyloučit současné studenty prvního ročníku navazujícího magisterského programu či studenty pětiletého magisterského programu. Proto se rozhodlo dát jim šanci. Pro ně bude však platit stávající řád. To mimo jiné znamená neplacení školného anebo povinnost vystudovat CEMS během jednoho roku.
„Jsme si vědomi změn, které s sebou nový řád ponese, ale nechceme diskriminovat talentované uchazeče, kteří studují ještě ve starých kreditech. Měli by dostat šanci dokončit studium v tom řádu, ve kterém se na VŠE přihlásili, a stejně tak by měli dostat šanci v těch starých kreditech studovat i na CEMSu,“ zdůvodnila Machková souběh dvou studijních programů.

Jak bylo během informačních schůzek mnohokrát zmíněno, program CEMS je časově velice náročný, nejen proto, že probíhá celý v cizím jazyce, ale také díky tomu, že studenti musí současně studovat svou hlavní specializace na VŠE a k tomu navíc předměty programu CEMS. Studijní zátěž je tak obrovská.

Nejen prospěch rozhoduje o přijetí

Ideální uchazeč musí splňovat hned několik podmínek. Nejpozději v červnu 2008 musí mít ukončený třetí ročník VŠE, ovládat dva cizí jazyky, mít dobré studijní výsledky, komunikační schopnosti a jasný záměr s ohledem na obor International Management. Výběrové řízení probíhá ve dvou kolech, první spočívá v posouzení životopisu, motivačního dopisu a studijních výsledků. V druhém kole na uchazeče čeká tzv. Assessment Centre, což je komplexní program, který zahrnuje psychologickou diagnostiku a aktivizující metody.

Přihlášku je potřeba vyplnit nejpozději do 14. února 2008. Novinkou je i její zpoplatnění, které se však týká jen studentů, kteří se budou hlásit do „nového“ dvouletého programu. Mezi 10. a 14. březnem pak bude probíhat Assesment Centre.

Mohlo by vás zajímat: