Pro úspěšné obchodování je důležitá spíše vůle, sebekontrola a trpělivost

6. 10. 2010 | | Rozhovory

Fáze, kdy začne mít o komodity zájem široká veřejnost, nás teprve
čeká, myslí si analytik společnosti Colosseum Štěpán Pírko. Jak se budou
ceny surovin vyvíjet v příštích letech a jak úspěšně investovat, se
dočtete v rozhovoru pro Studentský list.

Jaký mají Češi přístup k investování do komodit?

Za řadu let, co komodity obchoduji, se komodity postupně zařadily mezi
poměrně běžné nástroje českého investora. Zájem neustále roste.

O jaké suroviny se lidé v Česku zajímají?
Nejvíce o nejznámější komodity jako je zlato či další drahé kovy a
samozřejmě o ropu. Poměrně obchodované jsou zemědělské plodiny jako
například kukuřice, sója nebo pšenice, které nabízejí zajímavé pohyby
a velikosti marginů jsou zde přijatelné.

Jaké znalosti musí jedinec mít, aby se mu investice do komodit
vyplatila?

Objemem získaných informací i praxe bych to přirovnal k tříleté vysoké
škole následované tříletou praxí. Samozřejmě, že někdo je schopen tuto
cestu ujít dříve, někdo později a řada lidí vůbec. Ukazuje se také, že
pro úspěšné obchodování jsou spíše než nadprůměrná inteligence
důležité charakterové vlastnosti jako je třeba sebekontrola, vůle a
trpělivost.

Souhlasíte s názorem, že je vhodnější investovat do více
položek než do jedné?

Jedno burzovní rčení říká, že diverzifikace je jeden z mála obědů
zdarma, které existují. Investovat do jedné položky není příliš
vzdálené od vsazení na černou nebo červenou v kasinu.

Jak by měl postupovat jedinec, který bude mít o spekulativní
obchod zájem?

Nejdůležitější je, aby posoudil tři věci: finanční možnosti, časové
možnosti a úroveň znalostí a zkušeností. Podle odpovědi na tyto tři
otázky se pak může rozhodnout mezi tím, zda obchodovat zcela samostatně,
obchodovat s pomocí osobního makléře nebo dát peníze do správy. Zcela
samostatné obchodování si může dovolit jedinec se znalostmi i časem.
Obchodování s asistencí je vhodné pro začátečníky nebo lidi, kteří
nemají čas všechno sledovat. Do správy dávají obvykle peníze lidé,
kteří nemají čas nebo ambice obchodovat sami. S rozhodnutím, který typ
služby využít, musí poradit každý zkušený broker.

Se spekulativními obchody souvisejí i četná rizika. Můžete
vyjmenovat ta zásadní?

Hlavní riziko spojené s obchodováním s komoditami spočívá ve vysokém
pákovém efektu. S relativně malou částkou lze snadno ovládat zhruba
desetkrát až dvacetkrát větší investice. To je nutné si uvědomit při
rozhodování o množství, které budete obchodovat. Obchodování
s komoditami samotnými je méně riskantní než obchodování s akciemi,
riziko vytváří pouze zmíněná finanční páka. Řada lidí se snaží své
peníze „maximálně využít“ a vystavuje se tak nadměrnému riziku.
Určitá umírněnost na tomto místě přináší lepší dlouhodobý
výsledek.

U kterých komodit lze podle vás odhadnout budoucí vývoj její
ceny?

Jedna věc je správně odhadnout budoucí vývoj a druhá je, zda na tom
vyděláte. I když se to tak na první pohled nezdá, není to totéž. Jde
o to prodělat co nejméně, když se spletete, a naopak vydělat co nejvíce,
když máte pravdu. V tom spočívá úspěch obchodování na burze, nejen
s komoditami. Jinými slovy, pro úspěch na burze je stejně důležitá
schopnost odhadnout budoucí vývoj jako řízení rizik. Překvapuje mě, kolik
lidí se tímto vůbec nezabývá a soustředí se pouze na odhad budoucího
směru. Přitom bez této elementární statistiky nemáte šanci.

Jsou už nejhorší propady cen za námi nebo očekáváte další
pokles?

Dlouhodobě očekáváme vítězství inflace nad deflací. Příčina je
jednoduchá: současný peněžní systém není podložen ničím hmotným,
peníze jsou pouze virtuální, nemají žádnou vnitřní hodnotu jako v době
zlatého standardu.

Před ekonomickou recesí se říkalo, že „21. století bude
stoletím komodit“. Platí toto tvrzení i v současné době?


Určitě platí. I když se Evropa i USA dostaly kvůli předlužení do
období stagnace nebo nízkého růstu, zbytek světa roste. Jde zejména
o Asii, ale i jiné regiony, například Austrálii nebo Jižní Ameriku.
Zvyšující se počet obyvatel a jejich bohatnutí vede k větší spotřebě
komodit a v řadě případů je jejich produkce omezená nebo obtížně
zvýšitelná. Jsem přesvědčen, že komodity ještě neřekly své poslední
slovo a že fáze euforie, kde lze vydělat nejvíce peněz za nejkratší dobu,
je teprve před námi.

Ceny zlata v době krize rostly. Znamená to, že jej lidé stále
chápou jako stabilní ekvivalent peněz?

Zlato se skutečně projevilo jako nejlepší investice v době krize. Toto
chování jsme předpokládali a také jsme díky tomu dokázali ochránit naše
portfolia. Zlato má řadu vlastností, které byly v historii vždy ceněné a
v krizích zejména.

Očekáváte u zlata v souvislosti s hospodářským oživením
propad ceny?

Naopak. Velká část poptávky je tvořena šperkařstvím, které při
hospodářském oživení bude odběry zvyšovat. Také čekáme, že při
obnovení globálního ekonomického růstu bude tlačena vzhůru inflace a ta
zlatu vždy prospívá.

Může přijít „zlatá bublina“? Co by to přesně
znamenalo?

Dlouhodobé býčí trendy mají tři fáze. První fáze je „popírání“.
Naprostá většina lidí o dané investici buď vůbec neví a když už
o ní slyší, bez přemýšlení ji odmítnou. Druhá fáze je
„přijetí“. Profesionální investoři již ve větším začínají do
aktiva investovat a přidává se veřejnost.

Poslední fází je „euforie“. V této obvykle velmi krátké době se
do aktiva nahrnou všichni a o výhodnosti této investice se baví
i taxikáři a uklízečky. Domnívám se, že široká participace veřejnosti
v komoditách nás teprve čeká a to nejzajímavější tedy leží ještě
před námi.

Jak se jinak vyvíjely ceny zemědělských plodin a jaký vývoj
očekáváte?

Ceny zemědělských komodit zažily v minulých několika letech doslova
jízdu na horské dráze. Od roku 2006 rostly a trend kulminoval na jaře a
v létě roku 2008, kdy se zhodnocení počítalo i ve stovkách procent a
většina zemědělských komodit stanovila nové historické rekordy. Pak ale
přišla ekonomická krize a v tomto sektoru se navíc ještě přidaly velké
oseté plochy a příznivé počasí, které způsobily kolaps cen, který trvá
dodnes.

Aktuálně však vidíme v tomto sektoru opět zajímavou příležitost.
Poptávka roste a produkce nestíhá, u některých komodit je poměr zásob
k roční spotřebě opět velmi nízko. To je výbušná směs, která může
znovu explodovat, zejména při náhlé nepřízni počasí.

Mohlo by vás zajímat: