Proč by vás měl zajímat Liberální institut?

16. 11. 2007 | | Názory

Dostala se vám do rukou kniha Bohatství národů od Adama Smitha? Tu vydal Liberální institut. Že se VŠE pyšní návštěvou Miltona Friedmana? Přijel na pozvání Liberálního institutu. Znáte Den daňové svobody? Opět Liberální institut.

Dostala se vám do rukou kniha Bohatství národů od Adama Smitha? Tu vydal Liberální institut. Že se VŠE pyšní návštěvou Miltona Friedmana? Přijel na pozvání Liberálního institutu. Znáte Den daňové svobody? Opět Liberální institut.

Liberální institut (LI) je občanské sdružení, které vzniklo už na počátku roku 1990. Bylo založeno, aby šířilo a rozvíjelo myšlenky klasického liberalismu, mezi něž patří prosazování osobní svobody jako hlavní hodnoty, víra v jedince a jeho schopnosti, obhajoba nedotknutelnosti soukromého vlastnictví a samoregulace tržního systému (laissez faire), uznání principu panství práva. Na první pohled abstraktní věci. Co konkrétně LI dělá? Je toho spousta. Pro přehlednost si činnosti LI rozdělme do tří hlavních oblastí: výzkum, vzdělání a publikace.

Výzkum

„LI se soustředí na aplikovaný výzkum a popularizaci poznatků společenských věd zejména ekonomie, ale i filozofie a práva. Primární cílovou skupinou našich aktivit je veřejnost. Smyslem je podávat srozumitelným jazykem vysvětlení společenských jevů, jinak řečeno, dělat to, co dříve prováděla akademická ekonomie, která je však dnes obvykle natolik technická a do sebe zahleděná, že tuto roli ztratila,“ říká ředitel pro výzkum David Lipka.

V rámci LI působí šest výzkumných center. Centrum pro studium ekonomické svobody se zabývá dopady současných i připravovaných politik. Právě do jeho působení spadá i výpočet zmíněného Dne daňové svobody (DDS). Jen pro zajímavost, DDS pro letošek byl 11. června, což znamená, že období, v němž se vydělávalo pouze na vládu, mělo 161 dní. Centrum pro studium konkurence analyzuje státní zásahy v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Dále jsou tu centra pro studium životního prostředí, hospodářského cyklu, veřejných financí a též centrum sociálních studií, které se věnuje analýze celospolečenských témat jako je školství, zdravotnictví či kultura.

Do výzkumu se mohou zapojit i studenti. „Studenty aktivně vyhledáváme. Vybíráme zejména z absolventů našich vzdělávacích programů. V současnosti u nás pracují (Bc., Mgr. i Ph.D.) studenti Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd na Karlově univerzitě, studenti Právnické fakulty také z Karlovy univerzity a studenti Národohospodářské fakulty z VŠE,“ dodává Lipka.
Vzdělávání

I po této stránce je nabídka Liberálního institutu velmi široká. Nepočítám-li odborné semináře s hosty, které se konají co měsíc, jsou tu Pražské jarní a podzimní přednášky, během nichž je představena nová kniha vydaná LI, a také Prague Conference on Political Economy, na kterých v minulosti vystoupili například Robert Higgs, Johan Norberg, Jörg G. Hülsmann nebo Richard Ebeling.
Přes léto se mohou středoškoláci a jejich učitelé zúčastnit Letní školy, pořádané společně s Foundation for Teaching Economics, kde si osvojují základní ekonomické pojmy a zákony. Letní univerzita liberálních studií je určena vysokoškolským studentům a mladým pedagogům. Nově je také možné zúčastnit se mezinárodní Freedom University, což je projekt LI a Foundation of Economic Education zaměřený na rozšiřování myšlenek svobody. Liberální institut dále uděluje Cenu Gary S. Beckera za nejlepší studentskou práci z ekonomie a Výroční cenu LI za přínos k rozvoji liberálního myšlení. Druhou zmíněnou obdrželi kromě jiných i Milton Friedman (1997), James Buchanan (2002) či Mart Laar (2006).

Publikace

Vydávání knih tvoří základ činnosti Liberálního institutu. Seznam všech titulů je dlouhý a obsahuje spoustu zvučných jmen. Úplný seznam naleznete na webových stránkách LI, ale za zmínku stojí bezesporu čerstvě vydaná díla. Patří k nim Ludwig von Mises a jeho Lidské jednání, Bjoern Lomborg se Skeptickým ekologem a Bruno Leoni a jeho kniha Právo a svoboda. Josef Šíma, ředitel pro publikační činnost LI, prozradil i některé připravované projekty: „Právě pracujeme například na Etice svobody od Murray N. Rothbarda a také na překladu knihy Peníze, banky a hospodářské cykly, kterou napsal Jesus Huerta de Soto.“ Spousta publikací z dílny LI je dostupná zdarma v elektronické verzi. Institut také vydává původní práce svých spolupracovníků a měsíčník Terra Libera.

Význam pro studenty

To, co může studenty na Liberálním institutu upoutat, jsou myšlenky, které hlásá. Velkým přínosem je bezesporu také to, že se díky LI dostanete k českým verzím důležitých knih společenských věd (a to i zadarmo). Institut nabízí možnost setkat se při přednáškách a diskusích s váženými osobnostmi současného (nejen) ekonomického myšlení. Výhodnou nabídkou jsou také letní akce, kterých se můžete zúčastnit za celkem rozumný peníz. Přitom si procvičíte jak znalosti, tak i cizí jazyk. V LI můžete najít potřebnou podporu, pokud se do hloubky zabýváte tématem, které spadá do některé z jeho činností.

Mohlo by vás zajímat: