Proč jsou učebnice drahé

1. 5. 1998 | | Názory

Poslední dobou je stále větší nedostatek skript vydávaných nakladatelstvím VŠE. Při studiu některých předmětů je možné čerpat jen z knih, které však přijdou mnohem dráž než skripta. Tyto knihy jsou pak pro mnohé studenty nedostupné a to jistě není stav, který bychom mohli pokládat za ideální.

Poslední dobou je stále větší nedostatek skript vydávaných nakladatelstvím VŠE. Při studiu některých předmětů je možné čerpat jen z knih, které však přijdou mnohem dráž než skripta. Tyto knihy jsou pak pro mnohé studenty nedostupné a to jistě není stav, který bychom mohli pokládat za ideální.

Dříve vydávalo veškeré studijní materiály nakladatelství VŠE. Mělo přehled, jaká skripta byla vydána a naopak, jaká je ještě potřeba vydat. V současnosti tomu tak již není. Do „hry“ vstupují komerční nakladatelství jako Victoria Publishing, Management Press, Grada, Polygon či Ekopress (většinu z nich všichni dobře známe z titulních stránek učebnic), která nabízejí autorům lepší podmínky. Výše jimi poskytovaných honorářů je 2krát až 3krát vyšší, než odměny za skripta tištěná školou. Nakladatelství VŠE však nemůže své honoráře zvýšit, protože s nimi musí podle zákona kalkulovat jako s klasickými mzdami. Komerční nakladatelství mají zájem jen o zakázky s vysokým nákladem a předem jistou dobrou prodejností. To je samozřejmě pro nakladatelství VŠE nevýhodné, protože na něj zbudou jen ztrátové projekty. Jelikož realizuje jen ty s nákladem v desítkách až stovkách kusů, prostředky, které prodejem skript (pro studenty za přijatelnou cenu) získá, se stále snižuji. To znamená, ze největší prospěch z publikace knih v komerčních nakladatelstvích mají autoři.

O problému jsme se informovali u paní Bauchnerové, vedoucí edičního odděleni, která sama v tomto směru podnikla určité kroky. Jako možné řešení vidí povinnost vydavatele žádat školu o schvalovací doložku, což je rozhodnutí rektora o uznání knihy jako vysokoškolské učebnice pro studenty. Rektor tak učiní na základě odborných recenzí. V současnosti ale nakladatelství nemá de facto žádný důvod o tuto doložku žádat, protože vyučující nám mohou doporučit kteroukoliv knihu, ať už patřičné osvědčení má, či nikoliv. Nejlepším řešením by bylo, kdyby garant toho kterého předmětu směl vybírat povinnou literaturu pouze z řad materiálů „posvěcených“ výše uvedenou doložkou. Co by to znamenalo? Pravděpodobně veliké snížení cen pro studenty, dostatek publikací v knihovnách a v prodejnách skript a nějaké ty peníze ušetřené školou. Pro vydavatelství pak lepší prestiž a zajištěný odběr učebnic vysokoškoláky. Ideální možnost je vydávat jak skripta pro studenty za dostupnou cenu, tak odborné knihy pro profesionální veřejnost. Vyučující potřebují být i autory knih (kvůli jejich vědeckému postupu), ale proč tím zbytečně zatěžovat naše peněženky?

Škola, pokud chce za současného stavu zajistit studentům literaturu, musí od komerčních nakladatelství knihy kupovat a je jen málo nakladatelství, které na učebnice nutné ke studiu poskytují slevy. Nejlépe by bylo, kdyby se všechny knihy dodávaly do prodejen skript na VŠE. Zde by nakladatelství mohlo poskytnout škole i určité finanční zvýhodnění, např. v podobě 25% zisku z prodeje učebnic, jak je tomu u nakladatelství Melandrium. Stejný problém vzniká i knihovnám. Nakladatelství VŠE poskytuje knihovnám automaticky 10% výtisků a zdarma. Pokud jsou však učebnice vydávány u komerčních nakladatelství, knihovna je opět musí kupovat.

Závěrem bychom rádi poděkovali (snad jménem všech studentů) paní Bauchnerové za snahu o nápravu a popřáli jí hodně štěstí. Svým přičiněním totiž docílila toho, že by se snad problém „SKRIPTA“ měl v dohledné době začít řešit.

Galina Vozničková a Filip Koller

studentka 6. semestru F1 a student 4. semestru F4

Mohlo by vás zajímat: