Proč pánové chodí na záchod raději sami

20. 6. 2006 | | Zprávy ze školy

Proč dámy chodí na toalety po dvojicích a pánové nikoliv? Za vším stojí pisoárový splachovač na pánských toaletách ve Staré budově. Automatický splachovač, který je umístěn již při vchodu do místnosti, vyvolá splachování všech šesti pisoárů už při pouhém průchodu osoby, a to po dobu přibližně patnácti vteřin. Každý další sebemenší pohyb pak vyvolá opětovné čtvrtminutové splachování.

Proč dámy chodí na toalety po dvojicích a pánové nikoliv? Za vším stojí pisoárový splachovač na pánských toaletách ve Staré budově.

Automatický splachovač, který je umístěn již při vchodu do místnosti, vyvolá splachování všech šesti pisoárů už při pouhém průchodu osoby, a to po dobu přibližně patnácti vteřin. Každý další sebemenší pohyb pak vyvolá opětovné čtvrtminutové splachování. „Stačí si rozepnout zip u kalhot a ono to okamžitě splachuje,“ poznamenává se smíchem Honza, student Fakulty národohospodářské. Například o přestávkách tak nastává situace, kdy se záchody splachují prakticky neustále. „Někdy to bývá opravdu napínavé,“ shodují se oslovení pánové jednohlasně a s ironickým úšklebkem dodávají, že potřebu je lepší vykonávat spíše mimo „hlavní vyučovací ruch“. Tolik k otázce, proč pánové chodí na záchod raději sami.

Od věci však není také zmínit spotřebu vody, která je při tak častém splachování zřejmě nemalá.

A jak na tuto vymoženost pohlíží škola? „Systém centrálního splachování všech pisoárů je instalován především ze dvou důvodů,“ vysvětluje Petr Kučera z Technicko-správního oddělení. „Prvním důvodem je stálé poškozování nebo odcizování modulů určených pro splachování jednotlivých pisoárů, jako například na sociálním zařízení v Nové aule.” Druhým, avšak důležitějším důvodem je podle jeho slov fakt, že vzhledem k rozsáhlé síti odpadů dochází k inkrustaci potrubí, zejména u pisoárových odpadů. Tomu škola předchází řádným propláchnutím kanalizačních svodů. „Úspora vody je zcela relativní k celkovým nákladům na výměnu odpadů,“ dodává Kučera. Používaný způsob prý zamezuje i nepříjemnému zápachu.

Na závěr si neodpustím perličku – pokud by totiž byla VŠE rekreačním zařízením, tedy alespoň v pravém smyslu slova, u Evropské komise by zřejmě s pánskými toaletami příliš neuspěla. V rozhodnutí Komise ze dne 14. dubna 2003, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství ubytovacím službám pro turisty, se totiž v bodě 15 praví: „Pisoáry musí být vybaveny automatickým nebo ručním splachováním navrženým tak, aby nebylo současně splachováno více než pět pisoárů.” V rozhodnutí Komise z roku 2005, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech následně, se pak v bodě 14 píše: „Všechny pisoáry musí být vybaveny automatickým časovaným nebo ručním splachováním navrženým tak, aby nedocházelo k nepřetržitému splachování.”

Mohlo by vás zajímat: