Proč probíhá stěhování

17. 5. 2007 | | Názory, Zprávy ze školy

Vedení školy pokračuje i v roce 2007 v realizaci dlouhodobé koncepce zlepšování prostorových podmínek pro práci studentů a učitelů Vysoké školy ekonomické. Po velmi příznivé odezvě samotných studentů na klidovou zónu v prvním patře Staré budovy bude podobná zóna (situovaná spíše jako „pracovní“ prostor) vytvořena rovněž ve druhém patře.

Vedení školy pokračuje i v roce 2007 v realizaci dlouhodobé koncepce zlepšování prostorových podmínek pro práci studentů a učitelů Vysoké školy ekonomické. Po velmi příznivé odezvě samotných studentů na klidovou zónu v prvním patře Staré budovy bude podobná zóna (situovaná spíše jako „pracovní“ prostor) vytvořena rovněž ve druhém patře.

K redislokaci na Žižkově však existuje i celá řada dalších nepochybných důvodů: v letech 2006 – 2007 se podařilo na VŠE vytvořit čtyři rozsáhlá výzkumná pracoviště, která zakládají mimo jiné i vznik nových pracovních míst. Kvůli nedostatku prostor na Žižkově tato pracoviště (s ročním rozpočtem několika desítek milionů korun) musela být z nemalé části dislokována na Jižní Město.

Současně VŠE zřídila Středisko handicapovaných studentů, jež naší škole dosud (na rozdíl od jiných univerzit) z nepochopitelných důvodů chybělo a jež bude pracovat na profesionální úrovni včetně asistenčních služeb pro tyto studenty. A lze pokračovat.

Od podzimu 2007 bude pro studenty zřízeno copy-centrum, další místnost bylo třeba vyčlenit pro mezinárodní magisterský program na Fakulty financí a účetnictví, přibude sociální zařízení pro ženy. Nedostatek počítačových učeben vede dokonce k tomu, že od akademického roku 2007/2008 se uvažuje obnovit v omezené míře právě na Jarově po mnoha letech i standardní výuku.

Realizace všech těchto modernizačních záměrů si samozřejmě vyžádala zrušit některé provizorní kanceláře, hledat další prostory a přemístit řadu pracovišť. Jak patrno z uvedeného výčtu, část aktivit – zdaleka nejen studentských – bylo třeba přesunout na Jižní Město a na Jarov, kde jsou pro tyto účely vyčleněny atraktivní prostory.

Vedení školy oceňuje, že zainteresované subjekty nutné přesuny na Jižní Město a Jarov přijaly s pochopením. Reakce Studentského listu byla výjimkou, místnost na Jarově na rozdíl od jiných studentských aktivit Studentský list odmítl. Přesto jsem přesvědčen, že už blízká budoucnost zřetelně ukáže, že práce Studentského listu není nijak omezena. Neexistuje k tomu žádný důvod a já věřím, že Studentský list dokáže vzniklou situaci s odstupem času objektivně posoudit.

Mohlo by vás zajímat: