Procter, Gamble a partneři II.

24. 11. 1999 | | Kariéra, Rozhovory

Několik dalších otázek jsme položili Janě Kučerové z oddělení Human Resources společnosti Procter & Gamble. Mimochodem, absolventce naší školy.

Několik dalších otázek jsme položili Janě Kučerové z oddělení Human Resources společnosti Procter & Gamble. Mimochodem, absolventce naší školy.

Praxe, vlastní projekt, zahraniční stáže. To všechno zní až podezřele dobře, takže se okamžitě nabízí otázka, proč tohle všechno vaše společnost vlastně dělá?

Kdybychom chtěli pouze získat nové zaměstnance, vyřešilo by to pár inzerátů. Jenže my hledáme špičky, nejlepší z nejlepších. Během stáže jim nabízíme 70 – 90 % nástupního manažerského platu. Odměně odpovídá náročné přijímací řízení, vlastně stejné jako u řádného zaměstnání. Kdo projde, má velkou šanci na pozici v naší firmě. Přibližně polovina přijímaných manažerů absolvovala nejprve v Procter & Gamble internship a tento podíl se neustále zvyšuje. Na druhé straně, samotné studenty stáž k ničemu nezavazuje. Jestliže se po absolvování školy rozhodnou pro jiného zaměstnavatele, je to jejich plné právo.

Jak probíhá taková stáž, během níž chcete někoho poznat?

Každý intern (výraz pro stážistu, z anglického internship) dostane vlastní projekt, za nějž nese od začátku do konce plnou odpovědnost. Má přístup ke všem relevantním materiálům i osobám. Pakliže potřebuje nějaká data, dostane je. Třeba i od generálního ředitele, s nímž poměrně často komunikují například interni z marketingového oddělení.

Co přinese stáž studentům?

To záleží především na nich samotných. My jim na počátku dáme určitý „onboarding“, dále prostor, prostředky, osobní přístup. Jak tohle všechno využijí záleží na nich, na jejich iniciativě.

A co přináší celá tato akce společnosti Procter & Gamble?

Přítomnost studentů je samozřejmě obrovským přínosem i pro naší společnost. Přinášejí nové pohledy, netrpí provozní slepotou. A samozřejmě pracují. Ty úkoly které řeší jsou opravdové a často velice důležité. Řada z nich má širší význam a dopad i mimo území naší republiky.

Chcete říci, že nějaký český student může v rámci své stáže přijít s řešením, které pak převezmou ostatní pobočky vaší firmy ve světě?

Ano, organizační struktura Procter & Gamble je přímo navržena tak, aby bylo možné přenášet zkušenosti z jedné země do ostatních. A v tomto ohledu existuje skutečná rovnost. Dobré řešení ze Singapooru má stejnou šanci jako řešení z Prahy či Bruselu.

Do kterých oddělení je možné na stáž jít?

Do všech. Internshipy jsou určeny vysokoškolským studentům všech oborů. Studenty VŠE budou zřejmě zajímat především stáže ve financích, marketingu, prodeji, human resources, IT a logistice. Studenti technických vysokých škol mohou jít na stáž přímo do Rakony.

Kolik studentů bude mít možnost v tomto školním roce účastnit se vašich stáží?

V národních internshipech máme na letošek šestnáct míst, v mezinárodních tři.

Jaké další akce, které by studentům přiblížily praxi, organizuje společnost Procter a Gamble?

Pořádáme semináře a business case studies. V příštím roce se budou konat dva celoevropské semináře, finanční v Madridu a IT v Praze. Semináře trvají zpravidla 5 dnů a přednáší na nich špičkoví manažeři z naší firmy. Hlavní náplní je řešení případové studie na základě reálných dat z praxe. Úlohy se řeší v malých týmech, na závěr je vyhodnocen nejlepší tým a následuje rozsáhlá diskuse s přednášejícími o výhodách a nevýhodách zvolených postupů. Business case studies jsou velice podobné seminářům, ovšem jsou zpravidla národní. Že účast na výše zmíněných akcích opět hradí firma a studentům z ní nevyplývají žádné závazky, je už možná zbytečné opakovat.

Jak se mohou studenti na vaše akce dostat?

Kontakty mohou najít v přiložené tabulce. Přihlášky na mezinárodní internshipy a semináře mají samozřejmě určité termíny, ale národní internshipy probíhají po celý rok a je možné přihlásit se kdykoliv. Obecně platí, že hledáme především lidi iniciativní a činorodé, se schopností vést i komunikovat. Mnohem důležitější než známky ve škole či odborné znalosti je schopnost řešit problémy. Nehledáme pouze zaměstnance, hledáme partnery, kteří s námi budou ochotni a schopni naplňovat naše vize.

Mohlo by vás zajímat: