Prodám své přebytečné kredity. Zn.: Levně

25. 10. 2006 | | Nezařazené

Studenti Fakulty národohospodářské mohou za určitých podmínek prodávat nebo darovat své rezervní kreditní poukázky. Nechalo se vedení FNH inspirovat článkem z Bulvy? „Kreditové stipendium“ zavádí Fakulta národohospodářská (FNH) od toho semestru jako „vzájemnou výpomoc studentů“, jak uvádí fakulta na svých webových stránkách.

Studenti Fakulty národohospodářské mohou za určitých podmínek prodávat nebo darovat své rezervní kreditní poukázky. Nechalo se vedení FNH inspirovat článkem z Bulvy?

„Kreditové stipendium“ zavádí Fakulta národohospodářská (FNH) od toho semestru jako „vzájemnou výpomoc studentů“, jak uvádí fakulta na svých webových stránkách. Vedení FNH si od této novinky slibuje především vyšší motivaci studentů (studenti nebudou riskovat u zkoušek a zbytečně prodlužovat studium) a ukončení přílivu nepodložených žádostí o dodatečné kreditové poukázky či omlouvání předmětů. „I proděkan pro pedagogiku byl pod tlakem – zaprvé není vševědoucí, aby vždy rozeznal oprávněnou žádost od podvodné, a zadruhé nerozdává poukázky ze svého, takže spravedlivost jeho rozhodnutí přímo závisí na jeho odolnosti vůči citovému vydírání, korupci a klientelismu,“ píše se na fakultním webu.

Ostatní fakulty zatím nic podobného neplánují. „Záměr FNH znám, ale naše fakulta o podobném systému prozatím neuvažuje,“ říká proděkan pro pedagogiku na Fakultě mezinárodních vztahů Jiří Zeman. V podobném duchu se vyjádřili i proděkané ostatních fakult.

Prodat, darovat či směnit

Princip nového „kreditového stipendia“ je jednoduchý: studenti, kterým zbývá do konce studia maximálně 20 kreditů v plánech C a D (nebo 30 ECTS kreditů), mohou své přebytečné rezervní kreditové poukázky v daném poměru (viz box) darovat, prodat či jinak směnit svým mladším kolegům. Ti mohou tímto způsobem získat až polovinu původního počtu rezervních poukázek. Jedinou podmínkou je vyplněná žádost, předaná oběma stranami do rukou Dana Šťastného, proděkana pro pedagogiku Fakulty národohospodářské.

Redaktoři Bulvy na podobnou možnost upozorňovali již v roce 2004 – Banka kreditů vám ušetří tisíce (18. února 2004); zda se vedení Národohospodářské fakulty nechalo jejich nápadem inspirovat, se však redakci SL nepodařilo zjistit.

Ceník

  • Za 15 ECTS kreditů: 1 kreditová poukázka plánu C a D („staré“ kredity)
  • Za 10 ECTS kreditů: 1 ECTS kredit
  • Za 7 kreditů plánů C a D: 1 ECTS kredit
  • Za 10 kreditů z plánů C a D: 1 kredit z plánů C a D

Mohlo by vás zajímat: