Program CEMS má nového ředitele

9. 8. 2014 | | Zprávy ze školy

Od 1. července 2014 má mezinárodní program CEMS nového ředitele.
Ladislav Tyll vystřídal na pozici ředitele Jiřího Hnilicu, který nyní
vykonává funkci prorektora pro mezinárodní vztahy a informační
systémy.

Ladislav Tyll je zástupcem vedoucího katedry podnikové ekonomiky Fakulty
podnikohospodářské. Jeho hlavní specializací je mezinárodní strategie,
mezinárodní outsourcing a podniková strategie. Hraje významnou roli ve
studijním oboru Podniková ekonomika a management v ruském a anglickém
jazyce, je totiž ředitelem těchto cizojazyčných bakalářských studijním
oboru na třetí fakultě.

V čem je pro studenta CEMS přínosné?

CEMS je sdružení 29 prestižních vysokých ekonomických škol a více
než 70 mezinárodních společností, které se spolu snaží o rozvoj
kvalitního manažerského vzdělání. Korporátními partnery CEMS při
Vysoké škole ekonomické (VŠE) jsou Plzeňský Prazdroj a Škoda auto. VŠE
je součástí tohoto programu od roku 1998. Hlavní projekt této aliance je
navazující magisterský program Master in International Management. Tento
magisterský program probíhá v anglickém jazyce a nabízí výuku
i v dalších světových jazycích. Je určen pro talentované studenty,
kteří se zajímají o mezinárodní podnikatelské prostředí a chtěli by
se v mezinárodním prostředí dobře uplatnit. Studenti v průběhu studia
musí absolvovat například předměty International Strategy, Diversity
Management či Entrepreneurship and New Business Venturing. Součástí toho
magisterského programu je také zahraniční semestrální pobyt na jedné
z partnerských univerzit aliance CEMS. Splněním všech podmínek studijního
oboru International Management získává student titul Ing. Při splnění
dalších podmínek je možné získat i mezinárodně uznávaný certifikát
CEMS MIM, Master in International Management.

Pro více informací o programu CEMS čtěte zde.

ČTĚTE DÁLE:

Mohlo by vás zajímat: