PROGRESivně z chudoby

26. 8. 2009 | | Studentský život

Hospodářské úrovně jednotlivých států jsou značně nevyrovnané. Je
ale nutné, aby rozdíly byly až tak propastné? Na tuto a mnohé další
otázky se snaží zodpovědět i studenti VŠE v rámci klubu PROGRES –
Studenti PRO Globální Ekonomický Rozvoj.

Posláním klubu je rozšířit nejen mezi studenty VŠE povědomí
o rozvojových tématech formou přednášek, besed, promítání filmů nebo
kulturních akcí zaměřených na problémy „třetího světa“. Dalším
cílem je, pomocí vlastních webových stránek upozorňovat na důležité
novinky, výzkumy a akce v tomto oboru. Činnost klubu PROGRES se neodvíjí
pouze z energie a času dobrovolně věnovaného studenty přímo zapojených
do jeho fungování, nýbrž má i podporu ze strany VŠE. Konkrétně formou
spolupráce s oborem Rozvojových studií na Fakultě mezinárodních vztahů
reprezentované Terezou Němečkovou. Ta také vyučuje předmět Rozvojové
země v mezinárodních ekonomických vztazích. Na základě tohoto předmětu
se rozhodla Lucie Strolená založit klub PROGRES. „Předmět mě utvrdil
v tom, že o podobná témata je mezi studenty zájem, a záhy jsem zjistila,
že příležitostí, jak se o této sféře dozvědět více než základní
informace, je pro studenty, především pro ty v nižších ročnících,
stále nedostatek,“ dodává Strolená. Na životě klubu se přímo podílí
8 studentů, z nichž ne všichni studují VŠE. Našli bychom zde i studenty
Karlovy Univerzity. K výstupům činnosti přispívají i externisté,
kteří se věnují práci pro PROGRES volnějším způsobem. Klub funguje
oficiálně jako občanské sdružení od ledna roku 2009. Akcí, na kterých
se mladá organizace podílela, proto není mnoho. Za zmínku ale rozhodně
stojí přednáška Miroslava Zámečníka (člena NERVu – Národní
ekonomické rady vlády) o dopadech finanční krize na rozvojové země
Latinské Ameriky. Tuto přednášku klub PROGRES organizoval společně
s klubem investorů. Do budoucna plánuje zakladatelka Lucka Strolená několik
akcí za účelem seznámení širší studentské komunity s několika
palčivými problémy globálního významu. Mimo to klub pracuje na nových
webových stránkách, které by se měly po jejich uvedení do provozu stát
jakýmsi informačním centrem pro studenty zajímající se o globální
problémy. Více informací o činnosti klubu PROGRES se můžete dočíst na
webových stránkách progres.webnode.cz.

Rozhovor se zakladatelkou klubu PROGRES Luckou Strolenou.

Jak vzniklo rozhodnutí založit PROGRES?
Prvotní nápad jsem dostala o minulých letních prázdninách. Záhy mě
v této myšlence podpořilo pár spolužáků z mého domovského oboru
Mezinárodní studia – Diplomacie a také se nám dostalo kladné reakce od
paní Ing. Němečkové. Tímto jí chci poděkovat.

Je o vaši práci zájem? Na tuto otázku těžko odpovědět. Hlavní náš
problém momentálně je, že se o nás příliš ve škole neví. Uvítáme
nové členy, studenty, kteří se zajímají o rozvojové země, problémy
světového rozvoje obecně a mají nápady a chuť se aktivně zapojit do
naší činnosti.

Jaké akce nebo projekty chystáte na letní semestr? Máme rozjednáno
několik přednášek, zatím nemohu zmínit žádný konkrétní termín, ale
pracuje se například na přednášce o renitencích (poukázaný peněžní
obnos, pozn. red.), což je zrovna téma, o kterém má dle mých informací
povědomí málo lidí, a to i mezi studenty. Dále bychom rádi přiblížili
studentům problematiku vlivu Číny v Africe či výzvy, před kterými stojí
vzdělávání v rozvojových zemích.

Mohlo by vás zajímat: