Prohlášení děkana FNH k ukončení petiční akce

17. 5. 2006 | | Názory, Zprávy ze školy

Vážení kolegové a milí studenti, dovoluji si vám oznámit ukončení petiční akce proti vyloučení katedry ekonomie z výuky ekonomie na VŠE. Petici k dnešnímu dni podepsalo 1006 pedagogů a studentů VŠE. Mohutná podpora studentů všech pražských fakult VŠE nás zavazuje vyučovat ekonomii co nejlépe, na srovnatelné úrovni s předními evropskými univerzitami a fakultami ekonomického zaměření.

Vážení kolegové a milí studenti,

dovoluji si vám oznámit ukončení petiční akce proti vyloučení katedry ekonomie z výuky ekonomie na VŠE. Petici k dnešnímu dni podepsalo 1006 pedagogů a studentů VŠE. Mohutná podpora studentů všech pražských fakult VŠE nás zavazuje vyučovat ekonomii co nejlépe, na srovnatelné úrovni s předními evropskými univerzitami a fakultami ekonomického zaměření. Váš projev podpory nepovažujeme za samozřejmý. Velmi si jej vážíme.

Od zahájení petiční akce se katedru ekonomie podařilo znovu začlenit do výuky ekonomie na Fakultě informatiky a statistiky a na Fakultě financí a účetnictví. Za tento úspěch nepochybně vděčíme také vám a vaší podpoře!

Přestože se zdá, že peticí nedosáhneme naplnění dohody děkanů z 22. února 2005 o celoškolně povinném společném základu výuky, považujeme ji za úspěšnou. Věříme, že příště se smutný příběh o nedodržování jakékoli dohody mezi fakultami na VŠE nebude opakovat. Dodržování uzavřených dohod je totiž normální!

Za projev solidarity s pedagogy Fakulty národohospodářské ještě jednou všem, kteří petici podepsali, děkuji.

V Praze dne 11. května 2006

Jiří Schwarz

Mohlo by vás zajímat: