Proti poplatkům za prodloužené studium se lze odvolat

7. 12. 2017 | | Zprávy ze školy Peníze ilustrace

Bakalářské studium za maximálně čtyři roky, magisterské pak nejvýš za tři. Pokud studenti dokončí jeden nebo oba stupně vysokoškolského studia v této době, vše za ně uhradí stát. Po překročení standardní doby studia se ale každý student ocitne v situaci, kdy mu ve schránce skončí dopis od Správy poplatků Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Pokud však student splní určité podmínky, celý poplatek nebo alespoň jeho část mu může škola prominout.

Přesnou výši poplatků za překročení daného období na ekonomce určuje článek 20 Statutu VŠE. Vyměřený poplatek lze prominout, snížit, odložit jeho splatnost nebo rozložit jeho úhradu pomocí splátkového kalendáře. Prvním krokem je podání žádosti, kterou naleznete na oficiálních webových stránkách VŠE webových stránkách VŠE.

Ne vždy je vina za prodloužení studia na straně studenta. Uvedené odvolání musí být ale podloženo řádným odůvodněním. „Nejčastěji studenti žádají o snížení poplatku z důvodu dřívějšího ukončení studia, dále pak z důvodů sociálních a zdravotních. V tomto případě musí student vše náležitě doložit,“ komentuje žádosti Petr Dvořák, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost.

V případě žádosti o zmírnění poplatku za dříve ukončené studium musíte všechny zbývající povinnosti splnit do šesti měsíců. O snížení můžete zažádat i v případě přerušení studia nebo jiných mimořádných důvodů. Podle Dvořáka lze v jednom odvolání zkombinovat i více příčin. Jejich podrobný popis musíte ale uvést ve formuláři a náležitě jej okomentovat.

S vyplněním žádosti neotálejte

Posuzování jednotlivých žádostí je individuální. Podle informací od vedení školy, pracoviště správy poplatků přijímá odvolání k přibližně polovině vyměřených poplatků. Tento počet je přitom vyšší u magisterských studentů, a to vzhledem k tomu, že posluchači navazujících studijních programů prodlužují studium častěji než budoucí bakaláři.

„Přesnou statistiku nevedeme. Úspěšné jsou všechny ty žádosti, kdy důvody uvedené ve Statutu jsou z povahy věci zjevně naplněny, tedy doba od rozhodného dne pro vyměření poplatku do ukončení studia je kratší než šest měsíců,” vyjadřuje se prorektor k procentuální úspěšnosti žadatelů. „V případě zdravotních či sociálních důvodů záleží na tom, do jaké míry tyto důvody objektivně přispěly k prodloužení doby studia,“ dodává.

Žádost je třeba zpětně podat do třiceti dnů od doručení rozhodnutí. Statut ale stanovuje i výjimky. Jde konkrétně o případy, kdy důvody pro prominutí, snížení či odložení splatnosti poplatku vzniknou později, například při ukončení studia. Pak lze podat žádost i po uplynutí této lhůty.

Za akademický rok zaplatíte desetitisíce korun

„Při posuzování žádostí se vychází jednak z naplnění objektivních skutečností, což je například zmíněná doba od vyměření poplatku do ukončení studia. V případech jako jsou zdravotní či sociální důvody se posuzuje, do jaké míry tyto důvody objektivně vedly k prodloužení doby studia, přičemž rozhodování se řídí zavedenou správní praxí, aby bylo v totožných případech stejné,“ shrnuje Dvořák.

Výši poplatku si každá vysoká škola vyměřuje sama – Ministerstvo školství stanovuje pouze jeho základ. Ten pro letošní akademický rok pro poplatky spojené se studiem činí 2370 korun. Na ekonomce v případě prodloužení studia o jeden rok nad státem vymezenou lhůtu zaplatíte 21 tisíc korun za semestr, celkem tedy 42 tisíc korun za daný akademický rok. Pokud student musí i posléze studium prodloužit, činí poplatek 34 a půl tisíce korun za semestr, za rok tedy celkem z vašeho účtu zmizí 69 tisíc. Doba studia se počítá ode dne zápisu do studia, více se dozvíte v článku zde.

Mohlo by vás zajímat: