Protikuřácký zákon výrazné změny na ekonomku nepřinesl

16. 6. 2017 | | Zprávy ze školy kouření_2

Po zavedení protikuřáckého zákona se na většině škol zpřísnily podmínky pro kouření na jejich pozemcích. Ruší se kuřácké koutky nebo se zakazuje celoplošné užívání tabáku. V celém areálu si pražští studenti-kuřáci na chvíli nezapálili v kampusu České zemědělské univerzity. Na Vysoké škole ekonomické (VŠE) k výrazným změnám nedošlo.

Kuřaci změnu nepocítí, ale vedení musí poupravit legislativu vysoké školy. „Účinnost nového zákona pro nás znamená nutnost vydání nové směrnice, která nahradí stávající směrnici 14/2007,“ říká pro iList kvestor Libor Svoboda. Směrnice pravděpodobně začne platit od září. Kvestor ale upozorňuje na to, že současný zákon se příliš neliší od toho předešlého.

Nyní je zakázáno kouřit ve škole a ve školských zařízeních, dřívější zákon nedovoloval kuřákům si zapálit ve vnitřních a vnějších prostorách všech typů škol a jejich zařízení. „Jediná dnešní změna je zákaz i elektronických cigaret,“ dovysvětluje pro portál Aktuálně. cz právník Tomáš Kindl rozdíl mezi zákony.

Cigaretu si vychutnáte jen na jednom místě

Kuřáci si nyní mohou zapálit v areálu Vysoké školy ekonomické pouze na manipulačním dvoře před Italskou budovou (viz plánek VŠE, jedná se o prostor nedaleko vchodu u menz – pozn. red.).

Změny ale pocítili zejména studenti České zemědělské univerzity. Ti byli o nových zákazech v areálu vysoké školy upozorněni e-mailem. Po kampusu také univerzita rozmístila varovné cedule. Původně se zákaz vztahoval na celý areál (přibližně 40 ha, pozn.red.).  Omezení ale dlouho netrvalo. „Po pár dnech přišlo oznámení od kvestorky, že se děkani domluvili na vzniku kuřáckých míst,“ popisuje aktuální situaci na Suchdole student Radek. „Tím pádem zákon kampus nepostihnul vůbec. Nekouří se pouze v hospodách,“ dodává.

Zdroj: Flicker

Mohlo by vás zajímat: