První várka bude hotová a další nastupuje v září

2. 9. 2009 | | Nezařazené

V říjnu roku 2007 vznikl na VŠE netradiční vzdělávací a
tréninkový program pro magisterský stupeň, do kterého se dostane jen
vybraná skupinka studentů. Nyní bude mít tento program první
absolventy.

Už vstupní podmínky, například prospěch nejhůře 2,2, ukazují, že
program Honors Academia (HA) není pro každého. „Pravděpodobnost přijetí
studenta, který již splňuje kritéria, je ovšem zhruba devadesát
procent,“ říká profesor Ivan Nový, garant programu HA.

Kurz hledá studenty všestranné s manažerským potenciálem a se zájmem
se rozvíjet i mimo školní osnovy za přispění vlastních peněžních
prostředků – od každého účastníka se vyžaduje zaplacení částky
deset tisíc korun, ze které se budou financovat aktivity související se
studiem (exkurze, soustředění).

„V současné době je v programu 77 studentů. Zájem má
vzrůstající tendenci a již nyní se zajímají studenti o výběrové
řízení v září 2009,“ tvrdí profesor Nový.

O bohatosti výuky svědčí i seznam partnerů ze soukromé sféry jako
například Škoda Auto, Deloitte, Johnson & Johnson nebo Komerční banka.
S každou touto firmou má škola uzavřenou dohodu, že firemní manažeři
budou přednášet studentům a seznamovat je s nejmodernějšími trendy
v oblasti managementu a že u nich zároveň musí studenti povinně
absolvovat dvouměsíční praxi, zpracovávat projekty, absolvovat exkurze a
podobně. „Vazbu na excelentní podnikovou praxi a motivující prostředí
považuji za nejpřínosnější prvky studia,“ tvrdí profesor Nový.

Protože program HA je koncipován jako čtyřsemestrální kurz a jeho
trvání na naší škole vstupuje do druhého roku, nelze posoudit kariérní
úspěšnost jeho absolventů, protože ještě žádní neexistují. Výstupem
tohoto programu by ale měli být lidé schopní otáčet se ve sféře
vrcholového managementu a s příslibem vysoké finanční odměny.

Studium HA je určeno každý semestr maximálně pro dvacet pět
nejlepších, kteří postoupí skrze přijímací řízení. Na to, jak se
budou lišit absolventi programu Honors Academia od běžných absolventů
magisterského studia, si tedy ještě rok počkáme.

BOX:

Kritéria přijetí

studijní výsledky – minimální požadavek je studijní průměr do
2,2 včetně

mimoškolní aktivity – v tomto případě se může jednat zástupně
buď o členství ve studentských organizacích, nebo o účast
v mezinárodních soutěžích, nebo o pracovní činnost mimo školu

reference – nejméně jedna, nejvíce tři

BOX:

Vstupním předpokladem je také znalost nejméně dvou jazyků, a to
angličtiny a němčiny (z toho alespoň jednoho na velmi dobré úrovni).
V průběhu programu se mohou uplatnit i další jazyky (francouzština).
Znalost jazyků se v průběhu výběrového řízení neověřuje (a
nehodnotí se body), ale dokládá se certifikáty, vysvědčeními či
známkami v indexu, případně potvrzeními o zahraniční praxi.

Povinností uchazeče je též přiložit ke své přihlášce motivační
dopis a absolvovat výběrový pohovor.

Mohlo by vás zajímat: