První zasedání nově zvoleného senátu ovládli „právníci“

16. 6. 2015 | | Zprávy ze školy

Na ustavujícím zasedání Akademického
senátu Vysoké školy ekonomické (AS) se namísto původního plánu
diskutovalo o mandátu Jiřího Trumpeše, zástupce studentů za Fakultu
podnikohospodářskou (FPH) a člena studentské koalice.

Členové AS se po hodinové právní
argumentaci dohodli na přerušení zasedání s tím, že se předsedající
AS obrátí na rektorku VŠE, která by mohla přispět k rozřešení tohoto
sporu. Zasednout by tak senát mohl znovu až v září.

Začátek jednání přitom nedával tušit žádným velkým komplikacím.
Dostavila se většina senátorů a zasedání přihlížela také asi desítka
hostů. Nejdříve se všichni senátoři představili – senátorka za
Národohospodářskou fakultu Michaela Ševčíková si dokonce jako jediná
potřásla se všemi rukou a již během svého představení vyjádřila
přání, aby ji přítomní senátoři podpořili při volbě předsedy AS.
Tím naťukla jeden z bodů, který se měl následně začít
projednávat.

Akademický senátor Jiří Dvořák z Fakulty managementu, který vedl
úvodní jednání, si však vzal slovo, aby nejdříve přítomné senátory
informoval o situaci Jiřího Trumpeše. Ten není momentálně studentem VŠE,
a tedy ani členem Akademické obce. Bakalářské studium totiž ukončil
o pár týdnů dříve a zatím neproběhl zápis do magisterského studia, kam
je přihlášen a jehož přijímacím řízením, dle svých slov, již
úspěšně prošel.

Diskuze právníků

S hlavními argumenty, proč by Trumpeš měl pozbýt svůj mandát,
přišla senátorka Zuzana Trávníčková za Fakultu z mezinárodních vztahů
(FMV), která sama o této situaci předsedajícího AS informovala. Dle
jejích slov na ni přišla náhodně, když se v ISISu dívala, které
studenty AS bude znát, a Trumpeše tu nenašla. Taková situace nastává,
když člověk ukončí studium – ať již úspěšně či neúspěšně.

Sama právnička přišla na zasedání již s připravenými materiály. Na
místě citovala předpisy AS, přednesla dokonce i jeden z rozsudků
Ústavního soudu, který se vztahoval k volbám do obecního zastupitelstva.
Jejím hlavním argumentem byl fakt, že Jiří Trumpeš nebyl studentem VŠE
v době, kdy měl nabýt svůj mandát, tedy dne 13. června 2015.

Ze strany „studentů“ za Trumpeše vystupoval akademický senátor za FPH
Roman Ondrčka, zároveň student Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Ten argumentoval dobrým úmyslem Trumpeše, tím, že Trumpeš byl
studentem v době, kdy byl zvolen, a precedenty. Trumpeš totiž mimo jiné
prohlásil, že v minulém funkčním období AS vznikla stejná situace
s mandátem Tomáše Jandy, který byl rovněž studentským senátorem za FPH.
V té době to však Akademický senát neřešil, Janda mandát nabyl, a proto
by se o něm nemělo diskutovat ani u Trumpeše.

Na to senátorka za FMV Alena Češková zareagovala poznámkou, že nikdo
z členů AS netušil, že taková situace u Tomáše Jandy nastala, a proto
ji senát neřešil.

Kdo má pravomoc rozhodnout?

Členové akademického senátu se shodli na tom, že senát nemůže
o dané věci rozhodnout – alespoň ne za daných podmínek – a že je
nutný odborný právní výklad. Předsedající Akademického senátu byl
pověřen, ať vznese požadavek u rektorky VŠE, aby si vyžádala právní
vyjádření ze zdroje, který uzná za vhodný. Využít může jak názor
právního oddělení VŠE, které vede Jaroslava Eislerová, tak i jakýkoliv
jiný externí zdroj. „Nebudu jí předepisovat, kde ho má získat,
očekávám, že pravděpodobně ze školy, ale nechám to na jejím
rozhodnutí,“ prohlásil Dvořák.

Jestli se však senátoři budou tímto vyjádřením řídit, není dosud
jasné, neboť Akademický senát rektorce podřízen není. Přímo členové
se však vyjádřili, že ani oni sami nemohou rozhodnout o mandátu Trumpeše.
Někteří senátoři zmínili i možné soudní řešení. Ti, kteří se
vyjádřili, se však jasně vyslovili pro to, aby byl tento spor řešen
interně v rámci školy.

Termín dalšího zasedání celoškolského AS zatím není jasný- žádná
lhůta pro vyjádření právního zdroje rektorky stanovena nebyla. Senát tak
pravděpodobně zasedne znovu až v září, kdy už by Trumpeš měl být
právoplatným studentem magisterského oboru CEMS (International
Management – pozn. red.)
na FPH.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: