Raději mám ústní zkoušky. Učitel pozná, zda student pochopil látku

18. 12. 2013 | | Nezařazené

Se zvládnutím zkoušek z ekonomie nemají potíže jen studenti
Národohospodářské fakulty. Dalším problematickým předmětem je kurz
Mikroekonomie (3MI403) z Fakulty podnikohospodářské, který v letním
semestru 2012/2013 zvládla jen polovina posluchačů. Proč tomu tak je,
odpovídala v rozhovoru pro iList.cz garantka předmětu docentka Bronislava
Hořejší.

Jaký je podle vás důvod nízké úspěšnosti Vašeho předmětu
Mikroekonomie II.?

Prvním důvodem je, že studenti nemají informace o tom, že předmět je
obtížnější, než jiné předměty. Relativní obtížnost vychází
z toho, že je to předmět teoretický, kde je potřebné pracovat
s určitými analytickými nástroji.

Druhým důvodem je, že studenti nestíhají. Tyto předměty vyžadují
průběžnou přípravu a fyzickou přítomnost. Studenti to podceňují a
nevěnují studiu adekvátní úsilí. Studentům se nepovede průběžný test
a pak chodí a žádají o omluvu předmětu. Omluvy jsou však možné jenom
z vážných zdravotních důvodů. Pak to studenti zkouší. Zkouší chodit,
neflákat to, nebo se na předmět celkem vykašlou. Ti studenti, kteří se
s problémem účasti na seminářích a přípravy na ně vyrovnají a
vytrvají, pak ve více než devadesáti procentech případů úspěšně
složí zkoušku.

Obrací se na Vás studenti, když látce nerozumí, například
v konzultačních hodinách?

Studenti vůbec nevyužívají konzultačních hodin. Nepamatuji, kdy tuto
možnost někdo využil. Když přijdou, tak problémy nekonzultují, chtějí
se jenom podívat na test. Chtěla bych zdůraznit, že smyslem konzultačních
hodin je pomoci studentům s pochopením příslušného problému, takže se
studenti nemusejí bát přijít s tím, že něčemu nerozumí.

Jako jednu z příčin nízké úspěšnosti jste uvedli, že
studenti nemají čas. Proč je tomu tak?

To že studenti nechodí na přednášky, dokážu pochopit a nekritizuji je
za to, neboť mohou mít své důvody, které mi nepřísluší hodnotit.
Rozumím tomu, že studenti pracují, neboť praxe bývá požadavkem jejich
budoucích zaměstnavatelů po absolvování VŠE a je současně zdrojem
finančních prostředků. Hlavní povinností studentů je však studovat.
Hlavním zájmem vyučujících je vysoká kvalita jejich předmětu a činí
vše pro to, aby ho studenti úspěšně zvládli. V této situaci, kterou
ostatně známe z mikroekonomie jako optimalizaci s omezením, je vše plně
v rukou studentů. Ti musejí velmi tvrdě pracovat, připravovat se doma,
chodit na přednášky a semináře, využívat konzultačních hodin a pak je
téměř jisté, že Mikroekonomii II porozumí a úspěšně ji absolvují.

Co si myslíte o hromadných počítačových testech?

Na vyšším stupni vysokoškolského studia by měl být i osobnější
přístup a osobní kontakt. Nejsem zastáncem hromadných testů. Součástí
průběžného hodnocení předmětů, kde jsem garantem, jsou takzvané
minitesty, které jsou ve své podstatě kontrolou domácí přípravy studentů
a tlakem na to, aby na příslušný seminář přišli připraveni. Jakkoliv
mají hromadné počítačové testy řadu výhod, jsem spíše zastáncem
ústních zkoušek, neboť ty umožňují diskutovat se studentem a udělá-li
student chybu,je-li připraven, může ji snadno opravit a vysvětlit. A nám
jako vyučujícím by mělo jít při zkoušení nejen o to, zda se student
naučil, ale hlavně zda látku předmětu pochopil.

Máte nějaký vzkaz pro studenty?

Jedním ze základních principů ekonomického myšlení je, že chceme-li
v podmínkách omezených zdrojů něco získat, musíme něco jiného
obětovat. Předpokládám, že studenti chtějí získat kvalitní ekonomické
vzdělání, a proto musejí obětovat řadu příjemných věcí, které
přináší studentský život. Jak jsem již uvedla, musejí využít toho, co
jim jako učitelé nabízíme, musejí obětovat čas na přípravu a fyzickou
přítomnost ve výuce, a pak jsem si jista, že Mikroekonomii II porozumí a
úspěšně zvládnou. A také zjistí, že to není jen teorie.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: