Řádné vedení účetnictví není byrokratický přežitek

15. 7. 2009 | | Kariéra

V minulém díle našeho seriálu o podnikání jsme psali o tom, jaké
předpoklady by měl začínající podnikatel splňovat. Naplnění těchto
podmínek však neznamená, že takový člověk bude mít v podnikání
automaticky úspěch. Faktorů, které mohou podnikatele přivést
k neúspěchu a krachu, je totiž celá řada. Přestože ne všechny může
podnikatel ovlivnit, na řadu jiných se může alespoň vhodně připravit.
Stačí se poučit z chyb svých předchůdců.

V minulém díle našeho seriálu o podnikání jsme psali
o tom, jaké předpoklady by měl začínající podnikatel splňovat.
Naplnění těchto podmínek však neznamená, že takový člověk bude mít
v podnikání automaticky úspěch. Faktorů, které mohou podnikatele
přivést k neúspěchu a krachu, je totiž celá řada. Přestože ne
všechny může podnikatel ovlivnit, na řadu jiných se může alespoň vhodně
připravit. Stačí se poučit z chyb svých předchůdců.

Nastavte podnikání kurz
Jednou z prvních chyb, kterých se podnikatelé při zakládání firmy
dopouštějí, je podcenění přípravy podnikatelského záměru.
Podnikatelský plán by měl přitom sloužit především podnikateli
samotnému. Umožňuje mu totiž nejen přesněji stanovit cíle, ale
i uvědomit si překážky plánovaného rozvoje. „Zahájit podnikání bez
podnikatelského plánu je jako vyplout na moře bez mapy a dalekohledu. Nikdy
nevíte, kdy narazíte na nějaký útes,“ říká Miroslav Řihák,
Podnikatel roku 2004 a generální ředitel společnosti ANECT.

Každý podnikatel by si měl před zahájením podnikání odpovědět
minimálně na otázky, co, komu a proč chce prodávat. V tomto směru je
důležitá realizace marketingového průzkumu, který umožní udělat si
představu o konkurentech na trhu a odhadnout, jak budou přijímány produkty
či služby firmy.

Buďte zákazníkům nablízku
Z obchodního hlediska je velmi důležité zvolit pro podnikání správné
místo provozovny. Platí to zejména u firem, které chtějí poskytovat
služby širší veřejnosti. Nízký nájem je k ničemu, pokud kolem obchodu
či pobočky neprojde žádný zákazník. Ani firma s dobrou lokalitou se
však neobejde bez propagace. Sebelepší produkt či služba nepřinese
podnikateli zisk, pokud o ní nebudou lidé vědět a uvědomovat si její
benefity. Na druhou stranu, dělat masivní reklamu podprůměrnému zboží či
službě také nemá smysl.

S propagací souvisí i stanovení správné cílové skupiny. „Budete-li
se snažit oslovit úplně všechny, pravděpodobně vaše snahy vyjdou
naprázdno,“ vysvětluje Miroslav Řihák. Zvolená cílová skupina by měla
mít o vaše produkty či služby zájem a také dostatečné finanční
prostředky k jejich pořízení.

Vybírejte lidi pečlivě
Velkou pozornost při zahájení podnikání je třeba věnovat výběru
a výchově lidí. Velké společnosti si zde mohou dovolit dělat chyby, malý
podnik si však tento luxus dovolit nemůže. V praxi například při výběru
spolupracovníků často dochází k upřednostňování rodiny a přátel
před ostatními kandidáty, protože je to pro podnikatele mnohem
jednodušší. Je to v pořádku pouze v případě, že profil podnikatelova
známého skutečně odpovídá profilu hledaného kandidáta. V opačném
případě je obdobný přístup jen počátkem řady budoucích
komplikací.

U začínajících podniků je rovněž třeba velkou pozornost věnovat
motivaci a ohodnocení zaměstnanců. „Získání nového pracovníka je
téměř vždy dražší než udržení stávajícího,“ upozorňuje Miroslav
Řihák. Nejde však jen o peníze. U začínajících firem je takřka
pravidlem, že jeden pracovník vykovává řadu různorodých činností,
jejichž popis se neeviduje, a nahrazení takového člověka někým novým je
vždy mnohem složitější.

Nepleťte si hotovost se ziskem
Chyby dělají podnikatelé rovněž v oblasti financí a účetnictví. Před
zahájením podnikání by si měl každý podnikatel spočítat, kolik peněz
ho bude start firmy stát. Stejně tak by měl objektivně stanovit náklady na
realizaci obchodní strategie a provést reálnou projekci tržeb a zisku.
„Podnikání by mělo být zahájeno skromně, tedy neutrácet příliš brzy
mnoho peněz za zařízení nebo dokonce luxusní vybavení kanceláře,“
míní Miroslav Řihák.

Začínající podnikatelé si také často pletou hotové peníze se ziskem.
Hotovost proudící do podniku ale není to samé jako mzda, kterou vyplácí
zaměstnavatel. „Podnikatelé někdy využívají zisku k vylepšení
vlastního životního standardu, a když pak přijdou účty od dodavatelů
a od daňového úřadu, není čím zaplatit,“ konstatuje
Miroslav Řihák.

Účetnictví není přežitek
Podnikatel by rovněž neměl podceňovat řádné vedení účetnictví. To
však ve skutečnosti spousta začínajících podnikatelů považuje za
byrokratický přežitek, který slouží pouze pro účely potěšení
daňového úřadu. Pro tyto podnikatele je pak často konec daňového období
i koncem jejich podnikání.

Podnikatelský šestiboj

1. část – Předpoklady pro úspěšné podnikání
2. část – Jak založit firmu a začít
s podnikáním

3. část – Jak financovat start a rozvoj firmy
4. část – Jak vybírat a motivovat spolupracovníky
5. část – Bez obchodu a marketingu to nejde
6. část – Využití informačních technologií v podnikání

Mohlo by vás zajímat: