Reformu chceme. Ale bez otazníků

5. 1. 2005 | | Názory

Vedení školy navrhlo od září 2005 přechod na systém evropských kreditů. Změnu chce využít k tomu, aby zároveň radikálně reformovalo způsob výuky, a tím i studijní obory. Kdo si návrh nového studijního a zkušebního řádu přečte, pochopí, že není vůbec špatný. Jeho tvůrci se snaží vychytat mouchy toho dosavadního. Konec bakalářských zkoušek odstraní dvojité ověřování stejných znalostí. Méně předmětů za semestr umožní soustředit se lépe na probíranou látku.

Vedení školy navrhlo od září 2005 přechod na systém evropských kreditů. Změnu chce využít k tomu, aby zároveň radikálně reformovalo způsob výuky, a tím i studijní obory. Kdo si návrh nového studijního a zkušebního řádu přečte, pochopí, že není vůbec špatný. Jeho tvůrci se snaží vychytat mouchy toho dosavadního. Konec bakalářských zkoušek odstraní dvojité ověřování stejných znalostí. Méně předmětů za semestr umožní soustředit se lépe na probíranou látku. Možnost opakovat zkoušku studenti jistě také přivítají. A užitečnost samotných evropských kreditů není vůbec třeba zdůvodňovat.

Rektorka zadala pracovní komisi připravit konkrétní návrh nového studijního a zkušebního řádu a předložila jej ke schválení senátu. Návrh však nepřináší odpovědi na důležité otázky spojené s reformou: Jak bude vypadat přechod na nový systém? Kterých studentů se dotkne a kteří dostudují bez změn? Jak se budou vyučovat nové předměty společně se starými? Kdo bude schvalovat celoškolské předměty? Jak se vše odrazí v hospodaření fakult?

Na tyto otázky zatím nikdo konkrétně neodpověděl. Fakulty se navíc neshodují v tom, kdy by chtěly nový systém odstartovat a kdy toho vůbec budou schopny. Některé vyžadují čas, naopak Fakulta podnikohospodářská chce podle nového systému učit již v září a údajně je na to dobře připravena. Vše tedy záleží na dohodě děkanů.

Akademický senát se tedy nachází v situaci, kdy by měl schválit nový studijní řád společný pro celou školu a umožnit tím rozjezd celé reformy. Toho se však senátoři bojí. Vedení školy, které reformu předkládá, totiž nemá představu o její konkrétní realizaci, a fakulty, které reformu musí přijmout za svou, zatím nenalezly kompromis.

Co bude dál? Reformu chtějí všichni: vedení školy, fakulty i senátoři. Nejlepší, co senát může udělat, je schválit nový studijní a zkušební řád a jeho účinnost stanovit nejpozději na začátek školního roku 2006/2007. Fakulty tak dostanou čas na přepracování studijních oborů a vedení školy jim pomůže tím, že zpracuje detailní plán přechodu na nový systém. Reformu zároveň nebude moci nikdo oddalovat. A Fakulta podnikohospodářská se bude moci rozhodnout, zda vědomě podstoupí riziko a spustí pilotní projekt již v září 2005.

Článek vyšel v prosincovém vydání Studentského listu 6. prosince 2004

Mohlo by vás zajímat: