Rektorka i děkani fakult VŠE přibližují konkrétní kroky na pomoc studentům z Ukrajiny. Více se rozhodne po jednání krizového štábu rektorky

28. 2. 2022 | | Zprávy ze školy Budova, VŠE, Žižkov, škola (1)

Jak jsme již informovali v předešlém článku, Vysoká škola ekonomická (VŠE), jednotlivé fakulty i další subjekty působící na škole vyjádřily svou podporu Ukrajině. Mezi konkrétní kroky, které je vedení školy i jednotlivých fakult připravené podniknout, patří studijní stipendia nebo nabídka přerušení studia. Připravená je také Akademická psychologická poradna.

Rektorka VŠE Hana Machková zdůrazňuje, že po debatě s děkany všech fakult došli k závěru, že se nebude jednat o plošnou, ale individuální pomoc. „Na VŠE studuje v současné době více než 500 studentů z Ukrajiny a jejich osobní problémy se mohou výrazně lišit. Někteří studenti tady žijí dlouhodobě se svými rodinami, někteří mají rodiny na Ukrajině a je možné, že zažijí velké osobní tragédie, někteří studenti se třeba budou chtít či muset vrátit na Ukrajinu. Podle složitosti osobní situace pak můžeme pomoci jak finančně, např. formou úhrady nákladů na ubytování na kolejích, formou stipendia nebo odpuštění školného pro ty, kteří studují v placených cizojazyčných studijních programech, tak administrativně, například formou přerušení studia, pokud se student bude vracet na Ukrajinu. Vzhledem k tomu, že studenti jsou zapsáni na fakultách, bude o konečné formě pomoci vždy rozhodovat příslušný děkan. V tuto chvíli je připravena poskytnout pomoc Akademická psychologická poradna, protože očekáváme, že se u studentů mohou projevit psychická traumata z této šokující situace, na kterou nemohl být nikdo připraven,“ říká rektorka.

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) se chystá vyčlenit prostředky ve stipendijním fondu, které budou k dispozici dotčeným studentům zde i na výjezdech v zahraničí. „Naši studenti také rádi svým kolegům v rámci svých možností pomohou, jak jsem byl ve čtvrtek 24. února v akademickém senátu fakulty ujištěn. Studenti z Ukrajiny a Ruské federace tvoří více než 10 % všech našich studentů. Jsou tedy důležitou součástí fakulty, a uděláme proto maximum, aby zde mohli všichni i nadále řádně studovat v kolegiálním akademickém prostředí bez znevýhodnění či diskriminace,“ přislíbil děkan FMV Josef Taušer.

Mezi návrhy na konkrétní pomoc studentům zasažených válkou na Ukrajině patří na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ) udělení mimořádného stipendia, ubytování, omluvení semestru, přerušení studia, odpuštění některých poplatků, mimořádné studium, předčasný návrat z Erasmu a psychologická i studijní pomoc. „Konkrétní seznam, podrobnosti a podmínky budou známy po zítřejším jednání krizového štábu rektorky,“ dodává děkan FFÚ Ladislav Mejzlík.

Jakub Fischer, děkan Fakulty informatiky a statistiky (FIS), v současné chvíli prostřednictvím studentského spolku 4FIS a studentských senátorů zjišťuje, jakou konkrétní pomoc ukrajinští studenti potřebují, aby byla správně zacílená. „Studentům a studentkám naší fakulty jsem včera (pátek 25. února, pozn. red.) v hromadném mailu nabídl, že se v případě potřeby mohou kdykoli obracet na paní proděkanku Vltavskou, na studentského tajemníka Mílu Vacha, na naše fakultní studentské senátory, ve složitějších případech mohou využít služeb celoškolní Akademické psychologické poradny.“

V již zmíněném článku jsme také uvedli vyjádření Vladislava Bíny, děkana Fakulty managementu (FM) v Jindřichově Hradci, která uvedla své prohlášení také v ukrajinštině, kde zmínila, že je připravena svým ukrajinským studentům poskytnout v případě nouze plnou podporu. „Budou-li to potřebovat, umožníme jim např. přerušení studia, případně i ve spolupráci s vyučujícími využijeme dalších možností, jak v průběhu studia řešit případné komplikace. Zároveň jsme připraveni pomoci i finančně, a to využitím možností Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze a institutu mimořádných stipendií. Jsme připraveni pomoci konkrétním ukrajinským studentům a na základě jejich žádosti adresované studijnímu oddělení jim udělit případně i opakovaně stipendium k překlenutí případné nouzové situace,“ uvedl děkan šesté fakulty s tím, že bude záležet na situaci konkrétních jednotlivců.

Děkan Fakulty podnikohospodářské (FPH) Ivan Nový uvádí, že je v tuto chvíli obtížné předvídat konkrétní komplikace studentů Ukrajiny se studiem na FPH. „Jakmile bude vedení fakulty osloveno ohledně konkrétních požadavků, budou podle možností fakulty zváženy a budou pravděpodobně i společné napříč VŠE,“ dodává. Národohospodářská fakulta bude postupovat koordinovaně s vedením VŠE.

Foto: Vysoká škola ekonomická

Mohlo by vás zajímat: