Rektorka VŠE o návratu do škol: „Je zjevné, že budeme muset kontrolovat bezinfekčnost.“ Jak jsou na tom studenti s očkováním?

7. 8. 2021 | | Zprávy ze školy Venclovského aula

Vysoká škola ekonomická (VŠE) se zapojila do národní kampaně „Udělejme tečku“, která má za cíl motivovat lidi k očkování proti nemoci covid-19. „Současné vědecké poznatky ukazují, že to je jediná možnost, jak bychom se mohli vrátit nejen do vysokoškolských lavic, ale i k běžnému životu bez větších omezení,“ uvádí pro iList rektorka VŠE Hana Machková.

VŠE usiluje především o návrat studentů do školy. „Zatím věřím a doufám, že i díky vysoké proočkovanosti studentů a zaměstnanců VŠE budeme moci v zimním semestru realizovat prezenční výuku,“ svěřuje se Machková.

Pokud by mělo dojít ke znovuobnovení prezenční výuky, s největší pravděpodobností bude následovat i kontrola bezinfekčnosti. „Každý zaměstnanec a student bude povinen vyplnit webový formulář, kam vloží příslušné údaje o očkování či potvrzení o negativním testu na covid-19,“ upozorňuje rektorka. „U všech vstupů do areálu VŠE (na Žižkově i na Jižním Městě) budou instalovány mobilní brány (na Žižkově vyjma vchodu z Italské, kde jsou již funkční turnikety), vždy jedna pro vstup a jedna pro výstup,“ doplňuje. „Při vstupu do budov VŠE mobilní brány přes elektronickou kartu identifikují již vyplněné údaje a budou příslušnému dozoru bran signalizovat, že dotyčný splňuje podmínky pro vstup do budovy VŠE,“ uzavírá Machková. Studenti i zaměstnanci budou blíže informováni o nových podmínkách vstupu do školy s časovým předstihem.

Studenti se nechávají očkovat i kvůli návratu do normálního života a cestování

Je zřejmé, že výše popsaný plán pro kontrolu bezinfekčnosti bude podstatně jednodušší pro očkované studenty a zaměstnance. Neočkovaní budou muset pravidelně docházet na testy a opakovaně aktualizovat informace o bezinfekčnosti. Zeptali jsme se tedy studentů VŠE, jaký mají přístup k očkování.

Z dotazovaných studentů 75 %  podstoupilo alespoň první dávku očkování a 3,7 % nenaočkovaných respondentů má o očkování zájem. Dalších 16 % přiznalo, že se nechce nechat očkovat. Mezi hlavní důvody uvádí nedůvěru ve vakcínu a strach z vedlejších účinků. Zbytek respondentů stále není rozhodnut.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 300 studentů. Největší podíl respondentů zaznamenává Fakulta mezinárodních vztahů, dále Fakulta financí a účetnictví a třetí místo zaujímá Fakulta podnikohospodářská.

Machková: „Je možné, že začneme prezenčně a v průběhu semestru přejdeme kvůli špatné epidemické situaci na online výuku.“

Situace je stále nejistá a za otázkou, zda se studenti i pedagogové po roce a půl opět setkají tváří v tvář, visí velký otazník. Rektorka popisuje, že částečné otevření školy by bylo pro VŠE téměř nemožné zrealizovat. „Naši studenti studují napříč fakultami, takže například v rámci velkých povinných předmětů jako je statistika nebo účetnictví se nám mohou sejít studenti ze všech pěti pražských fakult, a dokonce i studenti z různých ročníků, protože náš kreditní systém umožňuje, aby si studenti sami rozložili studijní povinnosti,“ vysvětluje. Z toho vyplývá, že výuka by měla probíhat zcela prezenčně, nebo zcela online. „Pokud by však platná omezení neumožňovala realizovat pouze velké přednášky, tak se tomu přizpůsobíme,“ doplňuje rektorka.

Foto: Vysoká škola ekonomická v Praze 

Mohlo by vás zajímat: