Rektorské křeslo nezůstane prázdné

19. 9. 2005 | | Nezařazené

Celkem čtyři kandidáti se utkají v říjnových volbách o funkci rektora Vysoké školy ekonomické. Všichni uchazeči jsou pozváni na veřejnou prezentaci svých programů, která se bude konat 7. října 2005 od 11.00 hodin v Nové aule. Samotná volba proběhne 17. října od 13.00 hodin na zasedání Akademického senátu VŠE a její výsledky budou zveřejněny do deseti dnů.

Celkem čtyři kandidáti se utkají v říjnových volbách o funkci rektora Vysoké školy ekonomické. Mezi uchazeči o rektorské křeslo na funkční období 2006–2009 jsou (v abecedním pořadí) doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. a doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.

Všichni uchazeči jsou pozváni na veřejnou prezentaci svých programů, která se bude konat 7. října 2005 od 11.00 hodin v Nové aule. Samotná volba proběhne 17. října od 13.00 hodin na zasedání Akademického senátu VŠE a její výsledky budou zveřejněny do dvou dnů.

Podle Statutu VŠE může na rektora kandidovat především vysokoškolský profesor nebo docent, který musí splnit určité podmínky. Předpokládá se i aktivní znalost anglického jazyka. Přihláška musí být podána písemně a musí obsahovat výslovný souhlas se zařazením na volební listinu, životopis, lustrační osvědčení, čestné prohlášení, doklad o dosaženém vzdělání, potvrzení o dosavadní praxi, seznam publikační činnosti a stručné programové cíle.

Mohlo by vás zajímat: