Objednávky revalidačních známek ISIC do 14. května

18. 4. 2006 | | Nezařazené

Vysoká škola ekonomická umožňuje svým studentům získat identifikační kartu VŠE kombinovanou s mezinárodně platným průkazem studenta ISIC. Platnost licence karty vydané VŠE lze na další období prodloužit revalidační známkou. Pokud máte zájem o revalidační známku objednejte si ji na adrese https://kumbal.vse.cz/ISIC/ nejpozději do 14. 5. 2006 včetně.

Vysoká škola ekonomická umožňuje svým studentům získat identifikační kartu VŠE kombinovanou s mezinárodně platným průkazem studenta ISIC. Platnost mezinárodně uznávané licence je vždy od září jednoho kalendářního roku do prosince roku následujícího bez ohledu na to, zda student mezitím ukončí studium.

Platnost licence karty vydané VŠE lze na další období prodloužit revalidační známkou. Tyto známky v odpovídajícím počtu musí VŠE dle platné smlouvy objednat ve velkém časovém předstihu. Nevyužité známky lze vracet pouze v omezeném množství a za nevýhodných podmínek, proto je nezbytné v zásadě objednat pouze množství předem závazně požadované držiteli karet.

Pro rok 2006 byl po zkušenostech z minulého roku zvolen model závazných objednávek. Pokud máte zájem o revalidační známku objednejte si ji na adrese:

https://kumbal.vse.cz/ISIC/

a to nejpozději do 14. 5. 2006 včetně.

Cena známky bude vybírána v hotovosti při převzetí nejpozději do konce listopadu 2006. V případě přebytku známek po vypršení tohoto termínu budou známky dány do volného prodeje. Bude-li to možné, budou známky v případě dalšího zájmu doobjednány a distribuovány volně s příplatkem. Možnost doobjednání není zaručena, chcete-li svoji známku dostat, objednejte si ji již nyní.

Prodloužení licence je vázáno jedinou podmínkou – student musí být studentem k počátku platnosti licence na další období, tedy k 1. 9. 2006. Možnost vlastnit ISIC kartu není nijak omezena věkem (často je šířena nepravdivá informace o podmínce nižšího věku než 26 let, na věk mohou být pouze vázány některé slevy).

Objednání známky je závazné, její nezaplacení ve stanoveném termínu do konce listopadu 2006 bude sankcionováno.

Známky budou vydávány pouze studentům, kteří si je objednali. Výjimkou jsou pouze doložené případy dlouhodobého pobytu mimo ČR a doložené dlouhodobé nemoci v době objednávání.

Poplatek za revalidační známku na 09/2006–12/2007 je stanoven na 140 Kč.

Termín objednávání do 14. 5. 2006 včetně.

Jan Havlíček
Správa identifikačních karet
Výpočetní centrum VŠE

Mohlo by vás zajímat: