Rok business analytiky pokračuje dalším ročníkem akademie

22. 8. 2018 | | Rozhovory DS&BI Academy VŠE

Fakulta informatiky a statistiky společně se Studentským spolkem 4FIS pořádá druhý ročník Data Science & Business Intelligence Academy VŠE (DS&BI Academy VŠE). V čem je síla těchto oborů a akademie, řekl iListu vedoucí katedry informačních technologií Ota Novotný a garant akademie Martin Potančok.

V minulém roce jsme společně otevřeli problematiku nedostatku zaměstnanců v oblastech DS a BI. Z posledních průzkumů vyplývá, že počet IT vzdělaných lidí, kteří firmám chybí, se zvyšuje. Vidíte ve vysokých školách potenciál k zlepšení situace na trhu práce?

Ota Novotný (O): Situaci na trhu práce se snažíme maximálně reflektovat. Tento rok jsme vyhlásili Rokem business analytiky, který přináší řadu událostí nejen na akademické půdě. Naším cílem je aktivovat zájem studentů ale i široké veřejnosti pro analytiku a využití dat.

Jakou budoucnost mají zmíněné obory? Bude jejich vliv a důležitost růst?

Martin Potančok (M): Správně nastavená business analytika (využívající BI a DS) již nyní dokáže přinášet konkrétní výsledky firmám. S nárůstem objemu dat a s rostoucí konkurencí na jednotlivých trzích poroste také poptávka po profesionálech z těchto oborů.

Po úspěšném pilotním ročníku se otevírá druhý ročník akademie. Při rozhovorech s loňskými účastníky mě překvapilo, že řada z nich nebyla primárně studenty Fakulty informatiky a statistiky. Někteří měli třeba jako hlavní obor Mezinárodní obchod. Lze z toho vyvodit, že akademie je vhodná i pro „začátečníky“?

O: Prvního ročníku se účastnil opravdu velmi pěkný mix studentů a to nejen z různých fakult ekonomky, ale také z různých stupňů a forem studia. Akademie určitě není pro “začátečníky”, osnova navazuje na již nabyté znalosti. Předpokladem je tedy úspěšně absolvování nebo souběžné studium několika předmětů a prokázání znalostí v průběhu vstupního testu.

Pomoci má nová vedlejší specializace i obor

Jaké změny oproti loňskému roku čekají nové účastníky akademie?

M: Hodnocení pilotního ročníku akademie nás velmi mile překvapilo, proto základní koncept ponecháváme stejný. Provedly jsme ale úpravy ve struktuře tak, abychom mohli spojit bloky BI a DS do celků a studenti se mohli více soustředit na jednotlivé oblasti.

Plánujete styl výuky, který je na akademii, přenést také do klasické výuky předmětů? Líbilo se mi, jak studenti spolupracovali na reálných případových studiích s lidmi z praxe.

O: Již nyní v některých předmětech studenti pracují na reálných případových studiích a jejich výsledky mohou být využívány v praxi. V nově připravované vedlejší specializaci a specializovaném oboru určitě využijeme získané zkušenosti a přineseme řadu případových studií a projektů z praxe.

Akademie je časově velmi náročná. Máte připravený i alternativní program pro studenty, kteří se zajímají o  DS a BI, ale nezvládají časově se do programu přihlásit?

M: Souhlasím s tím, že akademie je časově velmi náročná a to nejen pro studenty, ale také lektory – výuka probíhá 16 týdnů v blocích od 15.00 do 20.00. Jenom tak jsme schopni pokrýt všechny oblasti v potřebném detailu. DS&BI Academy VŠE je součástí Roku business analytiky, který přináší celou řadu kratších události. Již na listopad se můžete těšit na DataCup, v květnu poté na nový ročník Data Festivalu.

Foto: Katedra multimédií FIS VŠE

Mohlo by vás zajímat: