Rozhlas nevaroval, ale technicky je v pořádku

18. 3. 2009 | | Zprávy ze školy

VŠE je připravena čelit požáru. Mezi její arsenál patří i evakuační
rozhlas, který ale před rokem selhal. Technik tvrdí, že fungoval.

Nadstandardní protipožární opatření přijal Akademický senát VŠE
(AS) na svém podzimním zasedání. Reagoval tak na požár, který vypukl
v přízemí Nové budovy na Žižkově koncem března minulého roku. Svědkem
této události byl i profesor Petr Marek, který telefonicky informoval
o požáru vrátnici, zatímco mu kouř znemožnil dostat se
z kanceláře.

„Kdyby na škole existoval požární alarm, mohl bych se já i ostatní
o vzniklém nebezpečí dozvědět včas a nemuseli bychom být evakuováni
s pomocí hasičů,“ cituje výrok profesora Marka zápis z desátého
zasedání senátu Fakulty financí a účetnictví (FFÚ).

„Požárně bezpečnostní zařízení bylo v době požáru naprosto
funkční,“ namítá Božena Nevyjelová, která zastává funkci požárního
a bezpečnostního technika na VŠE. To je ovšem v přímém rozporu
s výpovědí profesora Marka. Nevyjelová tvrdí, že evakuační rozhlas se
spouští automaticky při vyhlášení poplachu zařízením EPS (přístroj
detekující požár). Při spuštění rozhlasu se ozve předem namluvená
páska s výzvou k urychlené evakuaci. Všechna tato zařízení podléhají
pravidelné kontrole a samotné kontrolní zprávy jsou předávány
odpovědným orgánům. Studentskému listu však do těchto zpráv nebylo
umožněno nahlédnout.

Cvičení za doprovodu evakuačního rozhlasu neprobíhají. Podle
vyjádření Nevyjelové to není zákonem o požární ochraně přikázáno.
Studentům a zaměstnancům VŠE tak nezbývá nic jiného, než se spolehnout
na vedení školy, které je odpovědno za spolehlivost bezpečnostních
zařízení a které tvrdí, že evakuační rozhlas je naprosto funkční.
Útěchou může být také fakt, že samotní pracovníci bezpečnostní
služby v areálu VŠE jsou pravidelně školeni, jak se v případě požáru
zachovat. Přesto však oni sami přiznávají, že jsou klidnější, protože
vědí, že hasiči sídlí jen několik málo minut od žižkovského
areálu.

Mohlo by vás zajímat: