Měla by se zavést matematika, která studentům pomůže s mikroekonomií

12. 12. 2013 | | Nezařazené

Mezi předměty, se kterými mají studenti Vysoké školy ekonomické
největší problémy, patří ekonomicky zaměřené kurzy – zvláště na
magisterském stupni.

Proč je tolik lidí nezvládá a co by se mělo změnit, odpovídá
v rozhovoru pro iList.cz Ivo Koubek, který přednáší mikroekonomii jak na
Národohospodářské fakultě VŠE, tak na Institutu ekonomických studií na
Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity.

Proč se podle vás studentům ve vaší Mikroekonomii II nebo
v ostatních ekonomických předmětech příliš nedaří?

Problém je ten, že matika na této škole není úplně drsná, aby
studenty na mikro dobře připravila. To je ale z části způsobené již
střední školou. Matematika má teď menší prostor, protože studenti mají
nové předměty, co jsme předtím my jako studenti neměli. Prostor pro
klasické předměty je tak menší.

A co stojí za nízkou úspěšností konkrétně ve vašem
předmětu?

Lidi jsou risk-averse, a když nemají dost bodů z průběžného testu,
tak to rovno zabalí. Kdybych to bral jenom na ty, kteří si to neomluvili a
pokračovali, tak ten výsledek by byl mnohem lepší. Druhá věc je, že ta
matematická zručnost je nízká, a když ty příklady navazují na sebe, tak
oni v určitý moment u toho příkladu skončí a nemají možnost
pokračovat, protože tam někde zabloudili.

Snažíte se s tím studentům nějak pomoci?

Teď se snažím změnit zadání příkladů a dávat je tak, aby
jednotlivé části byly nezávislé od sebe. Některým studentům to takto
vyhovuje více, ale některým zase méně a mají raději, když jsou
příklady komplexnější. Výsledky jsou teď ale v průměru lepší.

Myslíte, si že se dá něco udělat s nízkou matematickou
zručností studentů?

Určitě. Na magisterském stupni by nebylo od věci zavést matematiku,
která by byla zaměřená na ta témata, která studenti skutečně
potřebují. Nejde o nějaké diferenciální rovnice, i když i to by se
možná hodilo, ale jde o derivace, funkce více proměnných a řešení
soustav rovnic. Tyhle věci by se jim hodily určitě. Vím, že na fakultě
o tom byla diskuze a že se nad tím uvažuje, ale fakt nevím, zda se to
uskuteční.

Umí se studenti matematiku doučit sami?

Je to hodně individuální. Máte studenty, kteří jsou přirozený talent,
sice k tomu nikdy nečuchli, ale zvládají to perfektně. Mám takovou
zkušenost odjinud. Kdysi jsem měl studenta, který nikdy v životě
pořádnou středoškolskou matematiku neměl a zvládl se to sám doučit
naprosto perfektně. Je to ale spíše výjimka než pravidlo. Jsou tady
studenti, kteří dokonce ani neměli organizaci trhů a odvětví, a tak jsou
v Mikroekonomii II věci, s kterými prostě bojuji.

Jak náročné jsou podle vás předměty na VŠE v porovnání
s výukou na IES?

Je to těžký porovnávat, protože si myslím, že jsou tady předměty,
které jsou stejně náročný jako na IES. Například Makro II, III, nebo
Mikro II, III. Ale zase Mikro III a Makro III jsou předměty pro velmi úzkou
skupinu lidí, kteří jsou elitnějšího vzdělání. Jsou to převážně
studenti z Ekonomické analýzy, kde již jen to, že si student na sebe sám
dobrovolně vezme povinnost studovat tyto předměty a rozhodne se strádat
více než ostatní, předpokládá, že k těm ekonomickým metodám má
blíže. Zpravidla co člověk chce dělat, většinou taky dělá lépe.

Vy učíte mikroekonomii jak na VŠE, tak i na IES. Jde to nějak
porovnat?

Moje technické nároky jsou na IES přece jen o něco vyšší, přestože
se jedná o bakalářské studenty. Ale na magisterském stupni tam pak již
probírají něco, co se tady možná učí až na doktorandském studiu. Jsou
to lidi, kteří prošli těžkou matikou. Je to vlastně matika, jaká se učí
na Matfyzu, a to ještě zpravidla těžší, než ta jejich béčková
matika.

V něčem se mi ale tady učí líp, protože mám pocit, že ty studenti
mají větší respekt k tomu předmětu, takže to občas berou vážněji.
Nemají tendenci to podceňovat. Mám příjemný pocit z toho, že studenti
mají snahu, a že když si to neomluví a zůstanou, tak o to bojuji. Spíš
se jim pak stane, že udělají nějakou chybu v důsledku špatné
matematické úpravy. Ale snaží se osvojit si a pochopit ekonomickou
interpretaci a postup. Na IES studenti, když už mají za sebou tu náročnou
matiku a dělají vedle toho intenzivně statistiku a pravděpodobnost, tak tomu
věnují menší pozornost než studenti tady na VŠE.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: