Rozloučení s katedrou institucionální ekonomie (2006 až 2013)

4. 6. 2013 | | Názory

Komentář vyučujícího Marka Hudíka k dění na Národohospodářské
fakultě a katedře institucionální ekonomie.

V letošním roce na Národohospodářské fakultě končí své působení
katedra institucionální ekonomie (KIE). Jelikož se o této katedře
v poslední době vyrojila řada mýtů, je na místě si připomenout něco
o její skutečné činnosti.

KIE byla pod vedením Josefa Šímy a později Davida Lipky katedrou
sdružující lidi s velmi různorodým zaměřením, kteří spolu v lecčem
hluboce nesouhlasili: jedni se zabývali ekonomií náboženství, jiní
behaviorální ekonomií, další byli inspirovaní rakouskou školou a někdo
sympatizoval se současným main­streamem. To, co jsme měli společného,
byla vůle spolu debatovat. Za tímto účelem existovala na fakultě mj.
ojedinělá pravidelná setkání (tzv. „vědecké kávy“), jejichž
duchovním otcem byl David Lipka a kterých se účastnili i členové a
doktorandi jiných kateder a občas studenti a zahraniční hosté.

Kromě těchto setkání, organizoval další člen katedry, Pavel
Chalupníček, několik let celofakultní výzkumné semináře (obdobné jako
na standardních ekonomických školách), na kterých byly prezentovány
připravované články doktorandů a členů fakulty. Tyto články začaly
být vydávány jako Faculty of Economics Working Papers and Proceedings, avšak
celý projekt záhy zanikl, neboť se proti němu postavil tehdejší děkan
doc. Ševčík, který se tak rozešel s politikou svého předchůdce.

Členům katedry se postupně začalo dařit publikovat v zahraničních
časopisech. Jejich články vyšly např. v The Independent Review, The
American Journal of Economics and Sociology, Econ Journal Watch, Journal of
Economic Methodology, Journal of Evolutionary Economics a v řadě dalších
žurnálů. V tomto ohledu KIE předčila ostatní katedry na fakultě.

Katedra byla známá v zahraničí, o čemž svědčí i fakt, že při
odvolání Davida Lipky z funkce jejího vedoucího se za něj postavilo
několik profesorů z USA, Itálie a Švédska. Členové katedry
spolupracovali s řadou zahraničních ekonomů, prezentovali své články na
zahraničních pracovištích (např. New York University, George Mason
University), přednášeli v cizině (např. Collegio Carlo Alberto,
Università degli Studi del Piemonte Orientale) a byli členy různých
mezinárodních uskupení (např. European Society for the History of Economic
Thought). O prestiži katedry za hranicemi svědčí i fakt, že Josef Šíma,
zakladatel katedry, je v redakční radě žurnálu Review of Austrian
Economics.

Členové katedry se věnovali i mimoškolním aktivitám: Petr Houdek a
Petr Koblovský ve svém volném čase pořádali pravidelná sezení (tzv.
„Mind Reader“) se studenty specializace Ekonomie a psychologie, kterou na
katedře po několik let budovali. Z těchto sezení nedávno vznikla
Behavioral Economics Society, která pořádá Soutěž o pohár J. A.
Schumpetera. Na katedře též po několik let fungovala soutěž v tipování
budoucího nositele Nobelovy ceny za ekonomii (tzv. „PSPVCŠNBREVPAN“).

Katedra se mohla pyšnit i pedagogickými úspěchy: práce studentů
vzniklé pod vedením členů katedry pravidelně umísťovaly na předních
místech ve fakultních a celoškolských soutěžích.

Co se týče administrativního fungování katedry, existoval zde
mimořádně transparentní systém odměn: každý člen katedry obdržel
částku, která odpovídala součtu jeho pedagogických výkonů a publikační
aktivity a vedoucí katedry měl poměrně malou diskreci v rozhodování.
Přesto byli členové katedry panem děkanem Ševčíkem, tj. člověkem,
který veškeré takto rozdělované odměny schvaloval, a jeho spolupracovníky
obviněni, že jim byl „umožněn nadstandardní přístup k předmětným
benefitům“. Toto obvinění nebylo nikdy vysvětleno, natož dokázáno.

Ač podle některých se takovéto katedry objevují pouze v pohádkách
(viz rozhovor s dr. Zajíčkem pro iList ze 14. 5. 2013), katedra
institucionální ekonomie skutečně existovala. V průběhu let 2012–2013
však z důvodů, o kterých lze pouze spekulovat, zanikla rukou tehdejšího
děkana, doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc.

Zdroj fotografie: KIE

Chcete se k situaci na NF vyjádřit také? Pošlete nám na
redakční email váš komentář, rádi jej každému uveřejníme. Za
uplynulý rok využili tuto možnost zatím pouze dva lidé.

ČTĚTE VÍCE:

Mohlo by vás zajímat: