Rozšíření jazykové výuky brání nedostatek peněz i místností

15. 3. 2010 | | Nezařazené

Katedra anglického jazyka připouští, že jazykové výuky je nedostatek.
Omezená kapacita a změna systému přidělování prostředků od ministerstva
školství však znemožňují její dotace zvýšit.

Katedra anglického jazyka Fakulty mezinárodních vztahů (KAJ FMV) vyučuje
tři studijní programy angličtiny pro bakalářské studium přizpůsobené
jednotlivým fakultám. Všechny jsou dotovány devadesáti minutami týdně a
jejich cílem je připravit studenty na zkoušky z Business English.

Katedra uznává, že ačkoliv si studenti prohloubí znalosti ekonomické
angličtiny, pro udržení jazykové konverzační úrovně tyto kurzy
nestačí. „Devadesát minut jazyka týdně je dost málo a my proti tomu
dlouhodobě protestujeme. Ale už teď je nás čtyřicet a všichni pracují na
plný úvazek,“ vysvětluje vedoucí KAJ docentka Milena Bočánková.

Rozšíření výuky brání také nedostatek prostorů, neboť katedra má
přidělen už deset let stejný počet učeben. Ani studijní plány
jednotlivých fakult nejsou změnám ve výuce nakloněny. „Pokud by byl
navíc jazyk, musel by z plánu vypadnout nějaký odborný předmět,“
doplňuje Martina Kusinová z KAJ.

Největší překážku však představuje finanční náročnost
seminářové výuky. FMV má při srovnatelném počtu studentů dvojnásobný
počet této výuky než ostatní fakulty a ze stejného množství peněz tak
musí za jazykovou výuku zaplatit zhruba dvakrát tolik. Podle nového systému
rozdělování financí totiž fakulty dostávají část prostředků podle
počtu svých studentů. Další díl peněz získávají vedle hodnocení
výkonů učitelů na základě aktivit ve vědě a výzkumu, což podle
zástupců KAJ jazykové katedry znevýhodňuje, neboť pro vědeckou činnost
nemají podmínky srovnatelné s ostatními obory. „Navíc nikdo nebyl
připraven na to, že se sníží normativ (státní dotace, pozn. red.) na
studenta ze strany MŠMT. Přitom se počítalo s tím, že se zároveň
zvýší normativ na absolventy, což se nestalo. Nově byl zaveden systém
rozdělování peněz na vysoké školy také podle vědy a výzkumu,“
doplňuje Alena Češková, zástupkyně vedoucí katedry a místopředsedkyně
Akademického senátu VŠE.

Nejvíc jazyků pro studenty FMV

Aby studenti mohli skládat zkoušky z Business English a Legal English
z Cambridge přímo ve škole, zažádala KAJ o akreditaci těchto
mezinárodních zkoušek.

Katedra již před dvěma lety provedla zásadní změnu koncepce výuky
angličtiny, kterou si nyní pochvaluje. Zatímco dříve byl stejný studijní
program pro všechny fakulty, nyní jsou rozdělené tři programy podle
jazykové úrovně studentů na jednotlivých fakultách. Studenti Fakulty
financí a účetnictví (FFÚ) a Fakulty podnikohospodářské (FPH) mají
společný čtyřsemestrální program Angličtina pro ekonomy, pro posluchače
Fakulty informatiky a statistiky (FIS) jsou určeny kurzy Angličtiny pro
pokročilé. Studenti FMV mají oproti nim dvojnásobnou dotaci jazykové
výuky, protože mají šestisemestrální kurz a povinné dva jazyky. Ze
srovnání s ostatními fakultami proto podle zástupců katedry vycházejí
absolventi FMV nejlépe jazykově vybaveni. Na Národohospodářské fakultě
(NF) jsou jazyky nepovinné, studenti mají však od třetího ročníku
povinné předměty v cizím jazyce.

„Od té doby, co jsou na NF jazyky nepovinné, jsme zaznamenali pokles
zájmu o jejich studium. Podíl studentů NF ze všech studentů, kteří
studují jazyky, byl v letním semestru 2008 pouze 8,86 procent. Z FFÚ
máme 16 procent posluchačů, z FPH 17,7 a z FIS 15,02 procent,“
doplňuje Alena Češková.

Jeďte do zahraničí

K udržení konverzační úrovně jazyka přispívá KAJ vypisováním
volitelných kurzů v letním semestru, které jsou zaměřeny na konverzaci.
Nyní se například otevírá Komunikace v obchodním styku a Vybrané otázky
současného marketingu v angličtině. „Během třinácti týdnů však ani
nemůžete očekávat zlepšení úrovně,“ uvádí Alena Češková.

Ačkoliv v průzkumu mezi absolventy VŠE si 90 procent dotázaných
přálo mít jazykovou výuku celých pět let, na magisterském stupni tyto
kurzy chybí. „Je to z toho důvodu, že oborové katedry si výuku v cizím
jazyce zajišťují samy,“ vysvětluje Češková.

Ke zvýšení jazykové úrovně se tak student VŠE musí činit sám.
„Záleží hodně na studentech samotných. Je třeba si brát volitelné
předměty v cizím jazyce, zkusit CEMS a zahraniční programy. Velmi
doporučuji pobyty v zahraničí, například Erasmus nebo Work and Travel,“
radí Bočánková.

Mohlo by vás zajímat: