S nápady na vylepšení školy mohou přijít i studenti. Díky stáži

5. 2. 2018 | | Kariéra, Rozhovory FB_IMG_1516716821416

To, že se nejlépe získávají zkušenosti praxí, například prostřednictvím stáže, není pro studenty žádná novinka. Existují ale i takové stáže, které zájemcům přinesou příležitosti v podobě seberealizace. To v sobě skrývá třeba pozice ambasadorky, kterou absolvovaly dvě studenty Vysoké školy ekonomické (VŠE). Hanka Kochánková a Lucie Kutílková iListu prozradily, jaké to je řídit projekt, organizovat výběrová řízení či iniciovat změny ve škole. Zájem o stáž mělo asi padestát studentů z VŠE, na výběrové řízení se ale dostalo jen šest z nich.

Co taková pozice ambasadorky v České spořitelně obnáší?

Hanka: Pozici jsem dala krycí název „rychlá spojka mezi školou a spořkou“. Ambasador je člověk, který se snaží nalézt škole a České spořitelně (ČS) společné cesty, kde by se společně mohly potkat v zájmech, co by ČS mohla nabídnout škole pro studenty, a naopak co studentům ve škole chybí a ČS by jim to mohla poskytnout. Ať už se jedná o přednášky, pomoc s diplomovou nebo bakalářskou prací, stáže, konzultace, přednášky externistů i přednášky expertů ČS.

Takže iniciativa studentů je vždy vítána…

Hanka: Ano, studenti můžou se svým nápadem vždy přijít ideálně za ambasadorkami, nově za Lucií Kutílkovou či oslovit mě nebo kolegyně z oddělení externí komunikace, které amabsadorský projekt zaštitují. Dále se můžou přihlásit přes stránku Velké možnosti, což jsou naše kariérní stránky ČS, kde je sekce pro studenty. Stejně i tak my, ambasadorky vyvíjíme iniciativu například pořádáním přednášek a pomocí s jejich organizací.

Lucie: Ambasadorky mohou být chápany i jako „malí podnikatelé“ ČS, protože můžou přijít s novým nápadem a pokud se to ČS zalíbí, můžou si svůj plán prosadit a zrealizovat.

Hanka: Pokud i studenti dostanou nápad na vylepšení školy, například by ocenili více počítačů, zásuvek či sušáky na toaletách, mohou se na ambasadorky obrátit a společně iniciovat projekt.

K této práci je tedy potřeba i velká kreativita?

Hanka: Neskutečná kreativita. Můžeme přijít s čímkoliv a pokud to dává smysl, pak lze projekt s pomocí ČS zrealizovat. Když my nemáme prostředky a možnosti realizace, ČS nám pomůže. Důležitá je i propagace, kterou ČS může mnohem snáz zajistit. Jako příklad můžu uvést organizaci školení na téma Google Apps, kdy jsem pozvala lidi z ČS spořitelny, kteří běžně toto školení pořádají. Pro studenty jsem vytvořila promo, společně s grafiky jsme vytvořili plakáty a informace jsme šířili mezi studenty. Druhá přednáška byla ve spolupráci s Doller, kdy jsem opět pomáhala s organizací a byla jsem pojítkem mezi školou, spořitelnou a Doller.

Dá se říci, že jde o komplexní úkoly?

Hanka: Ano je to tak. Na pozici ambasadora si studenti mohou vyzkoušet projektové řízení, přípravu výběrového řízení pro nové ambasadory, pro to určené promo, způsob oslovení nováčků a podobu jejich budoucí stáže.

Potřebná data pro diplomovou práci

Jak dlouho ambasadorská stáž trvá?

Hanka: Stáž je na rok. Začíná se na podzim s novým semestrem a končí se náborem nových ambasadorů. Na začátku stáže dostane student zadaný projekt a na začátku února se prezentuje jeho výsledek, jak před ostatními ambasadory, tak i před zástupci ČS a společnosti, které se projekt týkal. V druhé polovině stáže studenti vymýšlí především směr a podobu stáže v budoucnosti a zároveň se podílí na různých akcích jako je Apríles nebo Den otevřených dveří na VŠE. V létě se po ambasadorech příliš práce nevyžaduje a na podzim začínají výběrová řízení nováčků, která sestavují stávající stážisti a sami nové nástupce vybírají.

Stáž tedy může připravit na budoucí práci.

Hanka: Během stáže je možné, že se student najde v nějaké oblasti a měl by zájem o práci v ČS. V průběhu stáže jsem začala pracovat na part-time úvazek jako administrativní podpora náborů pro ČS a na konci této stáže jsem dostala nabídku na plný úvazek. Díky stáži mám i diplomovou práci. Na začátku stáže jsem dostala úkol od ČS, který jsem si podle svého zájmu mohla částečně vybrat. Mě zaujalo téma HR, zaměstnanecké benefity z pohledu studentů vysokých škol. Vytvořila jsem dotazník, který jsem i s pomocí ostatních ambasadorů jiných škol začala sdílet a za týden se mi podařilo sesbírat sedm set odpovědí v rámci partnerských škol. Z tohoto balíku dat nyní píšu i diplomku. Zadaný projekt tedy dostává nový rozměr v tom, že získaná data můžeme využít i pro své účely.

Je práce ambasadora časově náročná?

Hanka: Záleží na každém, kolik času chce práci dát. V průměru se jedná asi o pět hodin týdně. Je jedno kdy si student udělá volnou chvíli. Pozice se zakládá především na on-line spolupráci s ostatními ambasadory, kde pomocí platformy Google můžeme pracovat ve společných on-line dokumentech. Výhodou je, že ambasador může získat i zkušenosti s prací v těchto aplikacích. Také záleží, jestli se ambasador účastní i přednášek a například pomáhá lektorovi. Přímo do ČS stážisti dochází pouze na školení a různá setkání.

Jaké jsou podmínky pro přijetí studenta na stáž?

Hanka: Celý koncept je brán z pohledu „studenti pro studenty“ a proto se nejedná o klasickou stáž. Už přihlašování na stáž probíhá netradičně, nejedná se o pouhé zaslání životopisu nebo motivačního dopisu. My jsme po studentech chtěli, aby nám poslali obrázek, jak si představují vlastní budoucnost. Další kolo probíhalo pomocí dotazníku a assessment centra.

Lucka: Jednalo se o netradiční otázky, kdy jedna z nich zněla, pokud by tehdy stávající ambasadoři byli našimi nejlepšími kamarády, co by o nás věděli. Těmito otázkami jsme ze sebe shodili trému a výběrové řízení probíhalo v uvolněné přátelské atmosféře.

Hanka: Dále ambasadoři museli vymýšlet statusy na sociální sítě a sbírat lajky.

Mají šanci na přijetí i studenti, kteří se nikdy nesetkali s předměty jako bankovnictví nebo pojišťovnictví?

Lucka: Stáž je určitě vhodná pro všechny studenty ekonomky, kteří mají ekonomický základ.

Stáže učí time managementu i pomáhají s profilací

Co vám osobně stáž přinesla?

Hanka: Za rok jsem se posunula úplně jinam. Mým osobním problémem byl vždy time management, nedokázala jsem nic dělat v předstihu a podle plánu. S tím mi stáž určitě pomohla, nyní dokážu svůj čas lépe a efektivněji organizovat. Dokázala jsem najít oblast, ve které bych chtěla pracovat a nyní pracuji.

Lucka: Jako hlavní výhodu vnímám to, že ČS nám umožňuje se vyprofilovat. Díky kontaktům máme možnost nahlédnout na různé pozice ve spořitelně a zjistit, co by nás v budoucnu bavilo. V budoucnu bych díky stáži zlepšila své komunikační dovednosti, získala téma a data pro svojí DP a udělala něco pro naši školu.

Mohou si zájemci někde přečíst zkušenosti bývalých nebo stávajících ambasadorů?

Hanka: Důležité informace mohou zájemci najít na Facebookových stránkách Pomáháme dobrým myšlenkám, kde průběžně zveřejňujeme příspěvky o ambasadorech, ČS nebo projektech, kde pomáháme. Vizí do budoucna je zveřejňování rozhovorů s ambasadory, kde by se studenti dozvěděli o našich příbězích.

Lucka: Plánem také je obnova naší nástěnky na ekonomce, kde se studenti můžou dozvědět další informace.

Jak má student postupovat, pokud by chtěl s ČS spolupracovat v rámci závěrečných prací nebo na jiných projektech?

Hanka: Ambasador může prvotně propojit studenty s oddělením komunikace, kde v ČS působí člověk zabývající se spoluprací s určitou partnerskou školou. Podmínkou však je, aby práce měla oboustranný přínos, tedy pro studenta, ale i ČS. Další možností oslovení ČS je oslovení pomocí formuláře, který je dostupný na webu.

Na čem se nyní pracuje?

Lucka: Pracuji na projektu, který mi zadala ČS. Jde o soutěž CSR studentských projektů, ale projekt je zatím v rané fázi. Zatím pomocí dotazníků zjišťuji zájem studentů, který ale po částečném vyhodnocení předpokládám. Projekt by zaštiťovala ČS společně s KPMG, takže by se jednalo o velký projekt.

Plánuje ČS spolupráci se studenty rozšířit? Vytvořit více míst pro ambasadory nebo vytvořit novou obdobnou pozici?

Hanka: Zatím se to neplánuje. Jde o neplacenou stáž, a proto je cílem především osobní rozvoj stážisty. Rozdílem oproti jiným pozicím je to, že studenti přináší vlastní iniciativu. ČS však do studentů investuje, já jsem například měla možnost účasti koučinku, kdy jsem dostala i vlastního kouče.

Foto: archiv ambasadorek České spořitelny

Mohlo by vás zajímat: