S plagiátom už tak ľahko nepochodíte

12. 11. 2010 | | Nezařazené

Problematika zneužívania cudzích zdrojov v písomných prácach a
opatrenia proti ich zneužitia nie sú v zahraničí žiadnou novinkou.
V Česku otázku plagiátorstva riešia registre záverečných a
seminárnych prác.

Sprístupňovanie zdrojov v digitálnej forme je jedna
z najprínosnejších možností novodobých technológií. Na druhej strane
sú ľahko zneužiteľné podvodníkmi. Opisovanie a kopírovanie textov
nepredstavuje pre študentov žiadny problém. Na internetových serveroch je
široká ponuka prác, z ktorých si po pár kliknutiach vytvoríte ,,vlastné
dielo“ pridaním svojho podpisu.

Plagiátorstvo, ,,predstavenie duševného diela iného autora prevzatého
alebo napodobneného v celku alebo z časti ako svojho vlastného“, sa
objavuje ako v záverečných, tak aj v seminárnych prácach. Zapojenie VŠE
do projektu Theses.cz a naväzujúceho programu Odevzdej.cz umožňuje
odhaľovať prejavy plagiátorstva prostredníctvom I­SIS.

Vyučujúci alebo študent vloží prácu do označenej „odevzdávárny“,
napojí sa tak na systém a automatizovane kontroluje zhodu textov
v databázach Theses.cz a Odevzdej.cz. Výsledok kontroly dostane vyučujúci
spravidla na druhý deň. Podľa rozsahu zistených zhôd môže vrátiť prácu
na prepísanie, znížiť hodnotenie alebo v prípade podozrenia
z okopírovania podstatnej časti alebo celého textu postúpiť prípad
disciplinárnej komisii, ktorá prejednáva priestupky študentov a predkladá
návrh na rozhodnutie.

Sankciou môže byť napomenutie, podmienečné vylúčenie alebo rozhodnutie
o vylúčení. Konečné slovo má však dekan fakulty. Na stránkach školy
sú k dispozícii zápisy z jednotlivých zasadnutí disciplinárnej komisie,
na ktorých sa konkrétne prípady plagiátorstva riešili.

Program Odevzdej.cz taktiež umožňuje bez registrácie porovnať
akýkoľvek súbor so súborom v systéme, a to aj v prípade, že autor text
pozmenil. Výsledok kontroly je zasielaný na e-mail. To umožňuje kontrolovať
zdroje a podklady, ktoré využívame pri písaní práce, aby nedošlo
k obvineniam z plagiátorstva.

Vyhnúť sa týmto obvineniam sa dá použitím citácií, ktoré zvyšujú
dôveryhodnosť textu. Iniciatíva by však mala vychádzať aj zo strany
škôl, ktoré by mali venovať pozornosť upozorňovaniu na dôležitosť
zoznamu použitých zdrojov a na prípadné dôsledky plagiátorstva.

Projekt, do ktorého je zapojených takmer tridsať vysokých škôl
v Českej republike a na Slovensku, slúži ako národný register
záverečných prác. Zástupcom zapojených škôl umožňuje vkladať práce a
vyhľadávať medzi nimi plagiáty tak, že porovnávajú novo vložené texty
s textami, ktoré sa už v databáze nachádzajú.

Mohlo by vás zajímat: