S ústní zkouškou se téměř nesetkáte

17. 9. 2008 | | Nezařazené

Exchange student na Jönköpinské univerzitě odehraje několik florbalových zápasů, zjistí počet asociací, jejichž je členem, a po několika týdnech je tu zkouškové období. Popravdě, termín zkouškové období je poněkud silné slovo.

Exchange student na Jönköpinské univerzitě odehraje několik florbalových zápasů, zjistí počet asociací, jejichž je členem, a po několika týdnech je tu zkouškové období. Popravdě, termín zkouškové období je poněkud silné slovo.

Většina zkoušek se totiž odehraje v jednom týdnu, který následuje bezprostředně po skončení výuky. Zkoušky mívají dosti rozmanitou podobu, ale já jsem se konkrétně musel vypořádat se dvěma.

Home taken exam, kterou jsem musel skládat na předmět Sweden in the global economy, vypadá následovně. Student obdrží několik málo otázek, na které musí písemně odpovědět v průběhu jednoho týdne. Asi vás překvapím, když řeknu, že otázky se neptají ani na datum, kdy se narodil předposlední švédský král, ani na počet členů skupiny ABBA. Odpověď na každou otázku zabere několik normostran a správné zodpovězení většinou vyžaduje přečtení o mnoho více stran textu. Nicméně zkouška se při průběžné přípravě dá dobře zvládnout.

Písemný test z předmětu International trade theory byl druhý prubířský kámen na mých severských studiích. Tato podoba testování nepřekvapí českého studenta odlišností formy zkoušky, ale její délkou. Na napsání příslušného testu nám bylo vyměřeno plných pět hodin. Zprvu jsme si říkali, že jsme zřejmě dostali značnou časovou rezervu, ale nakonec většina studentů opustila místnost až po necelých čtyřech hodinách počítání a psaní.

Ústní zkoušky jsou zde naprostou raritou a i pro většinu cizinců jsou dosud neprobádanou oblastí. Minulý semestr ji skládali studenti předmětu se zaměřením na leadership, přičemž každý z nich obdržel před jejím konáním písemný návod, jak se u zkoušení chovat, jak nebýt nervózní, zkrátka jak se vypořádat s tímto neobvyklým jevem.

Druhá polovina semestru je ještě přede mnou, a tak na hodnocení mého zahraničního studia je ještě dost času. Nicméně pro ty z vás, kdo se rozhodujete o studiu v zahraničí, trochu hodnotit budu. Co mi prozatím studium zde dalo a vzalo? Člověk zmešká mnohé události v rodině, spoustu příhod s kamarády doma, ale tak to prostě být musí. Na druhou stranu jsem mnohé věci získal. Škola, na které studuji, není dvacetkrát lepší než domácí alma mater, ale dá se tu naučit spoustě zajímavých věcí. Nejvíce ale hodnotím možnost potkat zde neobyčejné lidi. Vidět společně stolovat Pákistánce a obyvatele Indie, bavit se se vzdělaným muslimem, který jasně odsoudí terorismus, vařit s kamarády guláš pro devět národností stojí za tu námahu.

Mohlo by vás zajímat: