Šance vyjet studovat v cizím jazyce se rok od roku zvyšuje

4. 1. 2010 | | Nezařazené

Každému posluchači VŠE nabízí škola šanci vyjet za studiem do
zahraničí. Uchazeči si vybírají z mnoha možností, přičemž nejvíce
příležitostí se naskýtá po ukončení bakalářského studia.

Semestrální výměnné pobyty

Nejčastější možnost představuje semestrální výměnný pobyt (SVP)
v cizině, kdy student stráví jeden semestr na některé ze
131 partnerských univerzit nejen v Evropě (programy Erasmus, CEEPUS), ale
i na ostatních kontinentech světa.

Ročně si VŠE vymění se svými partnerskými školami asi čtyři sta
posluchačů. Ti své studium na VŠE nepřerušují, vybrané předměty si
nechají na fakultě předem schválit a po návratu jsou jim uznány, je proto
třeba mít před výjezdem k dispozici dostatek kreditů (20 až 30 ECTS).
Posluchači také v zahraničí neplatí školné, od VŠE navíc na ostatní
náklady spojené s cestou obdrží finanční příspěvek.

SVP se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří již získali anebo v tomto
akademickém roce získají titul Bc. a do zahraničí tedy vyjedou
v magisterském programu. Navíc to musí být jen takoví posluchači, které
VŠE ještě nikdy na výměnný pobyt nevyslala. Poslední podmínkou je
úspěšné absolvování výběrového řízení.

Každoročně se SVP zúčastní nejvíce studentů z Fakulty
mezinárodních vztahů (asi padesát procent), o dvacet procent méně
vyjíždí z Fakulty podnikohospodářské. „Z ostatních fakult VŠE je
zájem nižší,“ dodává Dana Brázdová, vedoucí Oddělení zahraničních
styků VŠE. Počet míst na zahraničních školách, kam se čeští studenti
mohou vypravit, se navíc neustále navyšuje.

Navazující magisterské programy

Pro studenty, kteří chtějí absolvovat celé své navazující studium
v angličtině, připravila škola pět magisterských programů, ve kterých
posluchač stráví část studia v cizině. Jedná se o programy Finance and
Accounting for Common Europe akreditovaný na Fakultě financí a účetnictví,
Economics of International Trade and European Integration (EITEI) Fakulty
mezinárodních vztahů, International Management Fakulty podnikohospodářské,
Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky nově vzniklý na
Národohospodářské fakultě a International Business – Central European
Business Realities akreditovaný celoškolsky.

Studium v těchto programech trvá většinou dva roky, student však za
něj platí školné (1 400 až 3 300 EUR dle programu). Podmínky pro
přijetí, konkrétní obsah studia a získaný titul se v jednotlivých
programech liší.

Individuální mobilita – free-mover

Pokud si student nevybere anebo není vybrán na některý z výměnných
pobytů nebo pobytů s mezivládním stipendiem, může si semestr na
zahraniční univerzitě zařídit sám. Na vybrané škole, která nesmí
patřit do seznamu partnerských univerzit VŠE, může strávit jen jeden
semestr. Free-mover může být hostitelskou školou také požádán o úhradu
svého studia. Stejně jako loni však může požádat VŠE o finanční
podporu.

Stipendijní pobyty v rámci mezivládních smluv

Další možnost studia za hranicemi představují stipendijní pobyty,
které jsou stanoveny mezivládními smlouvami, a rozděluje je Ministerstvo
školství. VŠE získala pro akademický rok 2010/2011 dvě místa v Rusku na
pobyty o délce pěti měsíců. Využít jich mohou jak studenti
bakalářských, tak magisterských programů, pokud však ovládají ruský
jazyk. Termín pro podání přihlášek skončil 27. listopadu.

Jiné možnosti

Pro studenty, kteří už se brzy budou pyšnit inženýrským titulem, se
naskýtá příležitost získat titul MBA na Bradley University v USA. Jedná
se o dvouletý program, kterého se mohou zúčastnit i studenti již vyslaní
na některý z jiných zahraničních pobytů. „Vybraní uchazeči obdrží
od Bradley University tzv. assistantship (student pracuje jako asistent
profesora), finanční prostředky takto získané podstatným způsobem kryjí
výdaje spojené se studiem MBA včetně školného,“ vysvětluje princip
hrazení nákladů Brázdová. Rozhodujícím faktorem pro přijetí je
dosažený výsledek u zkoušky TOEFL a GMAT.

Kromě zahraničních studijních pobytů, které nabízí přímo VŠE,
existují také další možnosti, jak se dostat za hranice. Studium v cizině
zajišťuje například Akademická informační agentura při Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy. Ta nabízí další stipendijní místa
mimo již rozdělené kvóty. Dále je možné informovat se také u Německé
akademické výměnné služby nebo Komise J. W. Fulbrighta. Jako alternativní
řešení se také jeví několikatýdenní letní školy.

Kompletní seznam výše uvedených organizací a další potřebné
informace naleznete na stránkách ozs.vse.cz nebo přímo na Oddělení
zahraničních styků, které sídlí v pátém patře Rajské budovy.

Mohlo by vás zajímat: