Se seminárkou pomůže ProQuest

24. 10. 2005 | | Nezařazené

Studium na VŠE přináší řadu výhod, ale často se stane, že řada z nás o nich ani neví. Příkladem mohou být třeba licencované informační zdroje, které může student VŠE používat zdarma. Seznam těchto zdrojů najdete na adrese http://www.vse.cz/zdroje/. Naleznete zde také seznam tematických oblastí, který vám značně usnadní vyhledání potřebných informací. Pokud vás například zajímají počítače, tento seznam vám pomůže najít všechny databáze obsahující informace o nich.

Studium na VŠE přináší řadu výhod, ale často se stane, že řada z nás o nich ani neví. Příkladem mohou být třeba licencované informační zdroje, které může student VŠE používat zdarma. Seznam těchto zdrojů najdete na adrese http://www.vse.cz/zdroje/. Naleznete zde také seznam tematických oblastí, který vám značně usnadní vyhledání potřebných informací. Pokud vás například zajímají počítače, tento seznam vám pomůže najít všechny databáze obsahující informace o nich.

K čemu vám používání těchto informačních zdrojů poslouží? Za své studium napíšete velké množství seminárních prací, včetně práce bakalářské a diplomové. Tyto elektronické zdroje budou pro vás skvělým pramenem informací, ať již píšete svoji práci na jakékoli téma a studujete jakoukoli fakultu. Také můžete doplnit znalosti nabyté ze skript a přednášek o další detailní a aktuální informace.

Z všeobecných plnotextových zdrojů lze doporučit databázi ProQuest 5000, která se skládá z více než dvacítky poddatabází zaměřujících se na různé oblasti, ekonomií počínaje, přes náboženství, vědu a medicínou konče. Velmi praktický je také přehled českého tisku Annopress, který nabízí fulltextový seznam článků z desítek českých novin a časopisů. Obohatit svoji seminární práci o aktuální statistiky, grafy a tabulky můžete díky databázi OECDSource, která nabízí plné texty publikací vydaných organizací OECD. Pokud potřebujete najít konkrétní znění určitého zákona bude vám nápomocna databáze ASPI. Nevíte-li si rady s překladem, pomůže PC Translator nebo slovníky Oxford Reference Online.

Výše zmíněný internetový odkaz vám také poskytne informace o možnosti připojit se k licencovaným informačním zdrojům VŠE z počítače, který není zapojen do sítě VŠE.

Mohlo by vás zajímat: