Ševčík pravděpodobně skončí ve funkci děkana NF VŠE. Rektor mu lhůtu na rozhodnutí o rezignaci neprodloužil

14. 3. 2023 | | Zprávy ze školy Národohospodářská fakulta, Ševčík

Dosavadní děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (NF VŠE) Miroslav Ševčík dnes požádal rektora VŠE Petra Dvořáka o prodloužení lhůty, do kdy musí vyslyšet návrh na rezignaci. Rektor však jakékoliv prodloužení neakceptoval a na úterním jednání o tom informoval vedení školy. Ševčík proto ve funkci děkana pravděpodobně skončí a to i v případě, že jej nyní Akademický senát Národohospodářské fakulty (AS NF) z funkce neodvolá.

Rektor považuje za nejsnazší, aby k odvolání děkana přistoupil samotný AS NF, požádal tedy jeho předsedu o urychlené svolání mimořádné schůze. Pokud AS NF odvolání děkana nenavrhne, rektor sám předloží návrh na odvolání děkana celoškolnímu senátu. V případě souhlasu Akademického senátu VŠE, rektor Ševčíka z funkce odvolá.

Rektor může děkana odvolat v případě, kdy závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. Nejdříve však potřebuje vyjádření akadamického senátu fakulty, v tomto případě AS NF, vyjádření může být i negativní. Následně musí odvolání schválit celoškolní senát.

V sobotu 11. března se Ševčík účastnil protivládní demonstrace na Václavském náměstí. Při demonstraci byl zachycen na schodech Národního Muzea, kde bylo několik demonstrantů zadrženo poté, co se snažili strhnout ukrajinskou vlajku z budovy Národního Muzea. Ševčík však tvrdí, že se na demonstraci objevil omylem a neměl v úmyslu ukrajinskou vlajku strhávat. Nebylo to ale poprvé, kdy se účastnil podobné akce. Jen v minulém roce byl veřejností kritizován například za vystoupení na taktéž protivládní a proruské demonstraci v červnu, kde kromě současné vlády kritizoval Evropskou unii a komentoval i válku na Ukrajině, kterou označil jako válku mezi USA a Ruskem, a naznačil, že si Ukrajina českou pomoc nezaslouží.  Podobná situace se poté opakovala na podzim.

V pondělí se proto rektor se Ševčíkem sešel a objasnil mu, že svou účastí na protivládních demonstracích a dlouhodobými nevhodnými výroky poškozuje zájmy VŠE, a proto se rozhodl ho vyzvat k rezignaci. „Vzhledem k tomu, že to gradovalo nějakým způsobem, tak teď přišla ta doba, kdy už před tím nejde dál ustupovat. Pan děkan rektora několikrát ujistil, že už tyhle činnosti provozovat nebude a pokaždé to porušil. Ve chvíli, kdy byl ve střetu s ozbrojenými složkami, se to dostalo již za hranu,“ řekla mluvčí školy Věra Koukalová.

Do teď rektor často obhajoval své rozhodnutí nevyzvat Ševčíka k rezignaci z toho důvodu, že respektoval vůli Akademického senátu Národohospodářské fakulty, který ho děkanem navrhl i zvolil, obhájení vyzvání k rezignaci děkana bylo tedy podle školy těžce obhajitelné.

To se ale po víkendových událostech změnilo. „Děkan jako vrcholný představitel veřejné vysoké školy při svých veřejných vystoupeních, ať probíhají kdekoliv a kdykoliv, musí vždy zvažovat, jaký dopad  mají na Vysokou školu ekonomickou. A zde je jednoznačné, že po celou dobu jeho působení ve funkci vzbuzují některé jeho veřejné aktivity oprávněně negativní reakce uvnitř akademické obce VŠE, mezi absolventy školy i v řadách odborné veřejnosti, čímž jsou objektivně poškozovány zájmy VŠE. A nic na tom nemůže změnit fakt, že tato jeho vystoupení mají pozitivní ohlas mezi části veřejnosti, jejíž postoje rektor respektuje,“ stojí v pondělním prohlášení VŠE.

Otevřený dopis do teď podepsalo přes dva tisíce studentů

Za rektorem stojí i řada akademiků a studentů. Studentští senátoři Akademického senátu VŠE dali po víkendových událostech dohromady otevřený dopis, kde také vyzvali děkana k rezignaci. „Ačkoliv ctíme autonomii fakult, tak vaše veřejné vystupování neshledáváme adekvátní k vaší funkci, jelikož má negativní dopady na dobré jméno Vysoké školy ekonomické v Praze,“ stojí v dopise. K úternímu ránu tento dopis podpořilo přes dva tisíce studentů, přes tisícovku absolventů VŠE, přes dva tisíce zástupců z veřejnosti a tři sta akademiků.

Zejména na sociálních sítích veřejnost již delší dobu kritizovala, že ani akademici, ani studenti a absolventi nic nepodnikají pro to, aby Ševčík ve své funkci skončil, ačkoliv například Akademický senát VŠE zkonstatoval, že názory děkana nereprezentují názory členů akademické obce VŠE. „Je na to ideální čas, došly všechny jiné možnosti řešení a protože je útočeno i na studenty a my jim chtěli dát možnost se ozvat,“ popsal místopředseda Akademického senátu Lukáš Hulínský, proč s otevřeným dopisem přichází studentští senátoři právě teď.

Ve středu 15. března se také od 12:30 před VŠE na Žižkově chystá protest studentů. Uspořádali ho zástupci Národohospodářské fakulty a vystoupí na něm zástupci studentů školy i fakulty, akademici a další. Chování Ševčíka se podle pořadatelů neslučuje s etickým kodexem a morálně-etickými zásadami školy. „Nemluvíme tu pouze za studenty a studentky naší fakulty, nýbrž za celou školu, protože té se tato záležitost také týká. Nadále nechceme, aby nás vyučoval někdo, kdo zahrnuje do výuky své politické názory, které jsou často nevhodné a dezinformační a do akademické sféry nepatří,“ uvádí studenti v popisu události.

Vzhledem k tomu, že děkana volí vždy akademický senát příslušné fakulty, teoreticky by se Ševčík v budoucnu mohl opět stát děkanem, tisková mluvčí však upozornila, že by nerada předbíhala. Úplné ukončení Ševčíkova působení na škole rektor v moci nemá. „Co se týče propuštění zaměstnance a práce s ním, tak to má na starost děkan. To znamená, že to bude v kompetenci budoucího děkana, pokud se něco takového stane,“ vysvětlila Koukalová.

Do článku jsme doplnili, kdy a za jakých podmínek může rektor děkana odvolat.

Foto: PR oddělení VŠE

Mohlo by vás zajímat: