Seznam vyjíždějících studentů ještě není kompletní, šanci dostanou náhradníci

11. 5. 2010 | | Nezařazené

Výběrové řízení na výměnné semestrální pobyty na příští
akademický rok skončilo, seznam vyjíždějících studentů však není
jmenovitě uzavřen, odřeknutá místa čekají na náhradníky.

Letos se do výběrového řízení přihlásilo 789 uchazečů. Největší
zájem byl tradičně o studium v anglickém jazyce, po kterém zatoužilo
664 studentů, což představuje více než osmdesát procent všech
přihlášených. Do druhého kola postoupilo celkově 472 uchazečů,
přičemž pohovor v angličtině vedlo 360 z nich. Na semestr v zahraničí
si bude příští akademický rok balit 346 studentů, anglický slovník
nesmí zapomenout 234 z nich.

Šance pro náhradníky

Protože už se objevila první odmítnutá místa, dostali šanci ti,
kteří dopadli ve výběrovém řízení dobře, avšak jejich skóre
nestačilo na preferované školy. „Již jsme oslovili padesát náhradníků
a další nabídky budou následovat,“ potvrzuje Dana Brázdová, vedoucí
Oddělení zahraničních vztahů. Místa uvolnili například budoucí studenti
magisterského programu CEMS, do hry se tak znovu dostal například Nový
Zéland, navíc přibylo i několik nových univerzit.

Cesta na list náhradníků je následující – pokud uchazeč absolvoval
2. kolo, tedy motivační pohovor, a neuspěl, má místo na seznamu
zajištěné. „Řadícím kritériem je samozřejmě celkový počet bodů,
při rovnosti celkového počtu bodů pak počet bodů za jednotlivá kritéria
dle jejich váhy ve výběrovém řízení, to znamená body za studijní
průměr, případně body za znalostní test,“ doplňuje Brázdová.

Změny nejsou možné

Jestliže se student dostane na některou z preferovaných škol, cesta na
list náhradníků je pro něj již uzavřená, a to i v případě, že se na
seznamu volných míst vyskytne škola jeho první preference. Odmítnutí
školy, na kterou se dostal, ho však k té vysněné nepřiblíží.
„Odříci preferovanou školu samozřejmě lze, nicméně student již do
seznamu náhradníků zařazen není, protože tento soupis tvoří jména
nevybraných uchazečů,“ komentuje Brázdová. V opačném případě by
postup nebyl systémový. „Jediný takový případ by byl precedens, což by
pak ve větším měřítku výměn mohlo mít výrazný vliv na celé
výběrové řízení,“ vysvětluje Brázdová.

Možná není ani vzájemná výměna škol mezi dvěma úspěšnými
uchazeči. Důvodem je opět možný dopad na celé výběrové řízení.
Jedinou povolenou výměnou tak zůstává změna semestru. V tomto případě
se snaží škola studentovi vyjít vstříc, svůj záměr ale musí oznámit
co nejdříve.

Free-mover

Program Free-mover představuje další možnost, jak se strávit semestr
v zahraničí, pokud si student nevybere z nabídky partnerských univerzit
VŠE nebo pokud v řízení neuspěje. Škola poskytne studentovi stejnou
výši finančních prostředků, jakoby vyjel v rámci standardních
výměnných pobytů. Například v případě výjezdu do Velké Británie se
může student těšit na 583 euro měsíčně, což představuje vůbec
nejvyšší příspěvek. V peněžence studentů v Bulharsku to bude méně
jak polovina, pouhých 226 euro.

Podmínkou obdržení příspěvku je navázání kontaktu s takovou
univerzitou, která není partnerem VŠE. Zájem o individuální mobilitu
studentů zatím není tak velký, jak by se dalo očekávat. „Příčinou je
bezpochyby i to, že tento program vyžaduje po studentech jistou dávku
vlastního úsilí a aktivity,“ domnívá se Brázdová.

Více o možnostech studia v zahraničí nabízí webové stránky
oddělení zahraničních vztahů – ozs.vse.cz.

Mohlo by vás zajímat: